Železnice Slovenskej republiky


Vodojem v obci Abovce


08.02.2018

Chcela by som sa informovať či chátrajúca budova, ktorá stojí v obci Lenartovce v okrese Rimavská Sobota pri maďarských hraniciach patrí železniciam. Malo by sa jednať o  budovu bývalej železničnej vodárne, ktorá tam bola vybudovaná ešte počas výstavby trate. Vedeli by ste mi prosím povedať v ktorom roku tam bola táto budova postavená a v prípade, že patrí železniciam, aké sú nasledujúce plány s touto stavbou, či ju prípadne železnice neplánujú odpredať?

Predmetná stavba (vodojem) sa nachádza v katastrálnom území obce  Abovce a  je prenajatá  na základe nájomnej zmluvy. Účelom nájmu je zabezpečenie ochrany a údržby budovy do času jej predaja, teda nie na komerčný účel. Nájomcami sú fyzické osoby, nadšenci historických budov, ktorí prejavili zároveň záujem o jej odkúpenie. Nájomná zmluva bola uzatvorená predovšetkým za účelom, aby nedochádzalo k ďalšiemu chátraniu budovy, do doby jej odpredaja. Technický stav budovy je zlý, okrem iného sa prepadáva  strecha a nájomcovia sa v zmysle nájomnej zmluvy zaviazali vykonávať nevyhnutnú údržbu, zabezpečenie budovy, aby nedochádzalo k jej ďalšej devastácii. Proces odpredaja začal v decembri 2017, ide však o majetok štátu v správe ŽSR, na ktorý sa vzťahujú prísne legislatívne pravidlá, a tieto musia ŽSR dodržať.

Stavba bola dokončená v roku 1922.Právne dokumenty