Železnice Slovenskej republiky


ŽST Ružomberok


08.02.2018

Pekne Vás pozdravujem, takto presne pred rokom sme písali článok o rekonštrukcii budovy železničnej stanice Ružomberok. ŽSR dostala v roku 2015 po výjazdovom rokovaní vlády v Ružomberku úlohu zabezpečiť verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy železničnej stanice. Vlani ste nám dali vyjadrenie, že pripravujete verejné obstarávanie, ktoré malo byť vyhlásené do marca 2017. Pozrela som si archív obstarávania Vašou spoločnosťou a nič podobné som nenašla. Moje otázočky: Prečo dosiaľ nebolo vyhlásené verejné obstarávanie na rekonštrukciu stanice v Ružomberku? Cestujúci Plánuje ŽSR vôbec opravu tejto budovy v dohľadnom čase? Aké sú predpokladané náklady na opravu budovy a modernizáciu systému? Z akých zdrojov plánujete rekonštrukciou financovať?

Rekonštrukcia ŽST Ružomberok sa pripravuje, začne sa realizovať po ukončení výberového konania na zhotoviteľa. Príprava podkladov pre verejné obstarávanie sa finalizuje, samotné vyhlásenie súťaže bude v krátkom čaše. ŽSR vlani museli prepracovať podklady vzhľadom na to, že okrem výpravnej budovy (ktorá je pamiatkovo chránená a všetky kroky pri príprave projektu museli byť konzultované s Pamiatkovým úradom) sa bude v rámci rekonštrukcie realizovať aj výstavba automatického informačného zariadenia pre cestujúcich. Výsledná cena vyjde z výberového konania.Právne dokumenty