Železnice Slovenskej republiky


K obmedzeniam, ktoré nastali na trati medzi Púchovom a Považskou Bystricou v sobotu ráno


05.02.2018

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie k obmedzeniam, ktoré nastali na trati medzi Púchovom a Považskou Bystricou v sobotu ráno. 

Ako dlho trvalo odstraňovanie následkov nehody priamo na trati?

Odstraňovanie následkov havárie trvalo od rána od 7.33 hod do 13.10 hod

Ako táto nehoda ovplyvnila dopravu v rámci tohto úseku v čase odpratávania následkov po nehode?

V čase od 7.33 hod do 9.35 hod vlaky v úseku Považská Bystrica – Púchov nejazdili, pre cestujúcich bola zabezpečená náhradná autobusová doprava. Od 9.35 vlaky jazdili po 2.traťovej koľaji s obmedzením traťovej rýchlosti na 10 km okolo miesta havárie

Bola poškodená touto nehodou trať, prípadne trakčné vedenie?

Železničná infraštruktúra pri havárii nákladného auta nebola poškodená, štrk, vysypaný na 1.aj 2.traťovú koľaj sa podarilo odstrániť. Následne bola trať skontrolovaná a daný súhlas na jazdu vlakov najprv po 2.traťovej koľaji, a od 13.10 hod bez obmedzení po obidvoch koľajach.

Ako železnice vnímajú tento problém v rámci projektu modernizácie železnice v tomto úseku. Je to už druhá nehoda nákladného auta v tomto úseku v krátkom čase. Neplánujete vyvodiť voči realizátorovi stavby nejaké dôsledky?

V tejto chvíli nevieme, čo bolo príčinou havárie, je to predmetom vyšetrovania polície. K samotnej ceste a dopravnej situácii v Milochove: Z pohľadu zhotoviteľa modernizácie železničnej trate už boli riešené viaceré problémy a snaha o eliminovanie dopadov modernizácie na zmienenú cestu, ako aj obyvateľov Milochova a okolia. Cesta je pravidelne monitorovaná, čistená mechanizmami, kvôli bezpečnosti je tam znížená rýchlosť áut na 30km/hod a je tam umiestnený semafor. V časti, ktorá sa na krajnici prepadávala boli realizovane výstuže. Ide však o jedinú prístupovú cestu, iný spôsob dopravy vozidiel na a zo stavby nie je možný.Právne dokumenty