Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR za 15. týždeň 2018


16.04.2018

Počas 15. týždňa Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali štyri zrážky civilnej osoby s vlakom v týchto úsekoch: Gelnica – Margecany, Turany – Vrútky, Rajec – Lietavská Lúčka, Lipany – Sabinov. V dvoch prípadoch išlo o smrteľné zrážky, k týmto zrážkam došlo na priecestiach. V úseku Rajec – Lietavská Lúčka osobný vlak zrazil a usmrtil cyklistu na nezabezpečenom priecestí pre peších a cyklistov a v úseku Lipany – Sabinov takisto na nezabezpečenom priecestí spáchal muž samovraždu. Z dôvodu nehôd meškalo 12 vlakov osobnej dopravy.

Za uplynulých sedem dní došlo k jednej zrážke auta s vlakom na priecestiach ŽSR. Zrážka sa stala na zabezpečenom priecestí v úseku Rimavská Sobota – Jesenské, následkom nehody boli usmrtené dve osoby v aute. Pred železničným priecestím si musia počínať vodiči vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim koľajovým vozidlom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na priecestí je potrebné zavolať integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

Ľudia pohybujúci sa v koľajisku ohrozovali svoju bezpečnosť a plynulosť dopravy na niekoľkých miestach. Personál osobného vlaku na zastávke Devínske Jazero spozoroval osobu zjavne pod vplyvom alkoholu, ktorú následne odviedla iná osoba z koľajiska. Tesne pred vlakom vystúpila z koľaje osoba v úseku Veľké Kostoľany – Piešťany, neskôr túto osobu zadržala polícia. Rušňovodič osobného vlaku ohlásil plaziacu sa osobu cez koľaje v úseku Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice. Pokus o samovraždu na zastávke Strelenka bol oznámený na linku 112, osobu sa podarilo zadržať PZ SR.

Najčastejšie vandali v uplynulom týždni kládli kamene na koľaje. Kamene na koľaji hlásili rušňovodiči v úseku Holíč nad Moravou – Gbely, Devínska Nová Ves – Bratislava Lamač a Nové Košariská – Podunajské Biskupice. Deti hádžuce kamene do vlakov a zamestnancov ohlásil dozorca výhybiek na železničnej stanici (ŽST) Bratislava hlavná stanica. Na železničnej stanici (ŽST) Snina spozoroval výpravca pokus o krádež koľajníc a zvrškového materiálu. Páchateľov zadržala privolaná hliadka PZ SR. Vandali si často neuvedomujú, že svojim správaním môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, svoje aj cudzie životy.

Kategorizované udalosti

(nehody/prevádzkové poruchy)

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky

(meškanie/prerušenie)

09.04.2018

19:06 h

Gelnica – Margecany

Vlak REX 1783 zrazil civilnú osobu mužského pohlavia. Zranená osoba odvezená do nemocnice.

Prerušenie dopravy           do 20:25 h.

3 vlaky / 186 minút

10.04.2018

11:08 h

Turany – Vrútky

Vlak R 604 zrazil civilnú osobu mužského pohlavia (pokus o samovraždu). Zranená osoba odvezená do nemocnice.

Prerušenie dopravy           do 11:45 h.

5 vlakov / 133 minút

11.04.2018

06:05 h

Rimavská Sobota – Jesenské

Na aktívnom priecestí v km 8,942 došlo ku zrážke vlaku Os 6242 s cestným motorovým vozidlom Škoda Octavia. Došlo k usmrteniu dvoch osôb a k zraneniu troch osôb v cestnom vozidle.

Prerušenie dopravy           do 11:01 h.

2 vlaky / 262 minút

11.04.2018

14:04 h

zastávka Jalná

Vlak Os 5702 nezastavil na zastávke.

2 vlaky / 68 minút

12.04.2018

15:46 h

Rajec – Lietavská Lúčka

Na pasívnom priecestí v km 14,766 (určené len pre chodcov a cyklistov) zrazil a usmrtil vlak Os 3517 cyklistu.

Prerušenie dopravy           do 18:20 h.

2 vlak / 205 minút

12.04.2018

08:58 h

zastávka Závadka

Vlak REX 1780 nezastavil na zastávke všetkými vozňami určenými pre nástup/výstup cestujúcich.

1 vlak / 59 minút

14.04.2018

06:47 h

Lipany – Sabinov

Na pasívnom priecestí v km 47,882 zrazil a usmrtil vlak Os 8709 civilnú osobu mužského pohlavia (samovražda).

Prerušenie dopravy           do 09:00 h.

2 vlaky / 153 minút

Ostatné udalosti

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky

(meškanie/prerušenie)

 

Zrazená zver v 15. týždni:

09.03.2018 – 2 ks, 10.03.2018 – 1 ks, 11.03.2018 – 2 ks, 12.03.2018 – 2 ks, 13.03.2018 – 4 ks, 15.03.2018 – 1 ks.

5 vlakov / 18 minút

09.04.2018

08:00 h

Dolná Štubňa – Čremošné

Vlak R 945 zastavil v km 36,600 pred spadnutým stromom zasahujúcim do priechodného prierezu hlavnej koľaje.

2 vlaky / 23 minút

09.04.2018

10:15 h

Košice

Poškodený výstražník priecestia v km 97,725, ktorý zasahuje do priechodného prierezu koľaje.

1 vlak / 1 minúta

09.04.2018

13:37 h

Vydrník – Spišská Nová Ves

Rušňovodič vlaku SC 241 ohlásil osoby kladúce kamene na koľajnice v km 175,500.

1 vlak / 1 minúta

09.04.2018

14:49 h

Malacky – Veľké Leváre – Sekule

Rušňovodič vlaku Pn 44730 ohlásil viacero ohnísk požiaru trávnatého porastu pri trati.

13 vlakov / 95 minút

09.04.2018

16:40 h

zastávka Devínske Jazero

Sprevádzajúci personál vlaku Os 2057 ohlásil civilnú osobu zjavne pod vplyvom alkoholu v priechodnom priereze koľaje, ktorú následne odviedla iná osoba.

2 vlaky / 7 minút

09.04.2018

16:48 h

Veľké Kostoľany – Piešťany

Rušňovodič vlaku REX 1735 ohlásil v km 79,247 osobu v priechodnom priereze koľaje, ktorá tesne pred idúcim vlakom odstúpila. Osoba zadržaná PZ SR.

2 vlaky / 19 minút

09.04.2018

21:16 h

Nováky – Zemianske Kostoľany

Požiar porastu v blízkosti trate.

-

09.04.2018

22:20 h

Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice

Rušňovodič vlaku Os 4351 ohlásil osobu plaziacu sa cez koľaje na priecestí v km 7,410. Osoba nebola hliadkou PZ SR nájdená.

-

10.04.2018

10:12 h

Považská Bystrica – Považská Teplá

Poškodený kábel traťového zabezpečovacieho zariadenia.

6 vlakov / 23 minút

11.04.2018

12:35 h

Žilina

Porucha rušňa vlaku R 951.

1 vlak / 27 minút

11.04.2018

23:18 h

zastávka Strelenka

Na IZS 112 nahlásený pokus o samovraždu so žiadosťou o zastavenie dopravy. Osoba zadržaná PZ SR.

-

12.04.2018

01:00 h

Štrba – Svit

Poškodenie trakčného vedenia a zberačov rušňa vlaku Rv 3.nsl. 72227.

4 vlaky / 15 minút

12.04.2018

11:24 h

Šenkvice – Pezinok

Požiar suchého porastu v blízkosti trate.

-

12.04.2018

12:40 h

Slatinka – Zvolen

Požiar porastu v blízkosti traťovej koľaje a tlejúce podvaly v mieste najväčšieho požiaru. Zásah HaZZ.

Prerušenie dopravy           do 14:00 h.

2 vlaky / 93 minút

12.04.2018

12:42 h

Kostoľany nad Hornádom

Pri stavaní vlakovej cesty pre vlak Os 7817 sa z dôvodu zakliesneného kameňa neprestavila výhybka č.2.

1 vlak / 10 minút

12.04.2018

13:16 h

Žarnovica

Požiar suchého porastu v blízkosti trate.

-

12.04.2018

15:07 h

Markušovce – Spišské Vlachy

Poškodenie zberača rušňa vlaku RJ 1003 a podozrenie na poškodenie trakčného vedenia.

7 vlakov / 152 minút

12.04.2018

18:07 h

Šenkvice – Cífer

Rušňovodič vlaku REX 1743 ohlásil, že počas jazdy, pri stretávaní sa s protiidúcim vlakom Pn 51712, sa z tohto vlaku sypal substrát, ktorý mu rušni zasiahol ľavú stranu čelného skla, ktoré popraskalo.

-

12.04.2018

18:40 h

Michaľany – Slovenské Nové Mesto

Poškodené trakčné vedenia.

1 vlak / 3 minúty

12.04.2018

19:05 h

Trenčín

Výpravcom privolaná RZP k civilnej osobe zjavne silne pod vplyvom alkoholu.

-

12.04.2018

19:50 h

Kostoľany nad Hornádom

Požiar porastu v blízkosti trate.

-

13.04.2018

00:33 h

Váh – Žilina

Počas jazdy vlaku RJ 1020 došlo na priecestí v km 334,856 k nárazu do kovového stĺpa s betónovým základom, ktorý sa nachádzal v priechodnom priereze koľaje.

1 vlak / 106 minút

13.04.2018

06:20 h

Podunajské Biskupice

Poškodenie vchodových dverí do čakárne.

-

13.04.2018

15:50 h

Bratislava hlavná stanica

Dozorca výhybiek na koľajisku Skala ohlásil deti, ktoré hádžu kamene do zamestnancov a vlakov.

-

13.04.2018

16:24 h

Šelpice

Sprevádzajúci personál vlaku Os 2614 privolal hliadku PZ SR k chlapcovi (cca 3-5 rokov) bez sprievodu rodičov.

1 vlak / 14 minút

14.04.2018

07:30 h

Medzev

Rozbité sklenené výplne okien staničnej budovy.

-

14.04.2018

17:30 h

Snina

Výpravcom bol spozorovaný pokus o krádež koľajníc a zvrškového materiálu. Páchatelia boli zadržaný privolanou hliadkou PZ SR.

-

14.04.2018

18:55 h

Štrba – Svit

Požiar porastu v blízkosti trate.

-

14.04.2018

20:05 h

Košice – Kostoľany  nad Hornádom

Požiar porastu v blízkosti trate.

-

15.04.2018

04:11 h

Poprad-Tatry

Privolaná RZP k cestujúcemu vo vlaku R 615.

-

15.04.2018

10:13 h

Zemianske Kostoľany – Nováky

Sprevádzajúcim personálom vlaku Os 5005 nahlásený spadnutý horiaci strom pred vchodovým návestidlom ŽST Nováky.

1 vlak / 34 minút

15.04.2018

14:30 h

Holíč nad Moravou – Gbely

Rušňovodič vlaku Os 2477 ohlásil naukladané kamene na koľaji.

-

15.04.2018

17:44 h

Devínska Nová Ves – Bratislava-Lamač

Vlak EC 173 narazil 43,500 do kameňov naukladaných v koľaji.

2 vlaky / 20 minút

15.04.2018

19:13 h

Nové Košariská – Podunajské Biskupice

Vlak Pn 68860 narazil do kameňov naukladaných v koľaji.

-

 

 

 

 Právne dokumenty