Železnice Slovenskej republiky


ŽSR spustia nové zabezpečovacie zariadenie úseku Hnúšťa - Tisovec


30.01.2018

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 31. januára a 1. februára 2018 realizovať výlukové práce v úseku Hnúšťa - Tisovec.

V rámci tejto výluky sa v danom úseku zrealizuje aktivácia nového priecestného zabezpečovacieho zariadenia. K aktivácii dôjde 31. januára na priecestiach v km:

41,270, jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ) je SP1211, známe pod miestnym názvom „Do cintorína“,

41,482, JIČ – SP2256, s miestnym názvom „Závorárske stanovište“,

41,690, JIČ – SP1213.

Tieto tri železničné priecestia medzi ŽST Hnúšťa – ŽST Tisovec sú v súčasnosti zabezpečené mechanickými priecestnými zabezpečovacími zariadeniami (PZM), ktoré sú ovládané zamestnancom. Priecestia budú zabezpečené svetelnými priecestnými zabezpečovacími zariadeniami, bez závor s väzbou na pohyb železničných vozidiel v oblasti priecestí.

Dňa 1. februára dôjde k aktivácii na priecestí v km:

                36,096, JIČ – SP1205, s miestnym názvom „Ku záhradám“.

Priecestie je v súčasnosti zabezpečené mechanickým priecestným zabezpečovacím zariadením. Priecestie bude zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením bez závor, bez aktívnej signalizácie a s väzbou na pohyb železničných vozidiel.

Práce budú vykonané dodávateľským spôsobom. Počas výluky môže dôjsť k miernemu meškaniu vlakov. Cestná doprava nebude výlukovou činnosťou obmedzená.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty