Železnice Slovenskej republiky


Organizačné členenie


Členenie Oblastného riaditeľstva TRNAVA

 • Aparát Oblastného riaditeľstva Trnava
  • Kancelária riaditeľa
  • Oddelenie krízového riadenia a ochrany
  • Oddelenie prevádzkovej ekonomiky, logistiky a služieb
 • Úsek námestníka riaditeľa OR pre riadenie dopravy
  • Úsek riadenia dopravy
   • Oddelenie riadenia dopravy
   • Oddelenie technologické
   • Výkonné pracoviská úseku - železničné stanice
 • Úsek námestníka riaditeľa OR pre železničnú infraštruktúru
  • Sekcia železničných tratí a stavieb
   • Oddelenie prevádzky
   • Oddelenie technické 
   • Oddelenie dopravných prostriedkov a mechanizácie
   • Výkonné pracoviská sekcie - Strediská miestnej správy a údržby
  • Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky
   • Oddelenie zabezpečovacej techniky a dispečerských systémov ŽI
   • Oddelenie oznamovacej techniky a informačných systémov ŽI
   • Oddelenie technické
   • Výkonné pracoviská sekcie - Strediská miestnej správy a údržby
  • Sekcia elektrotechniky a energetiky 
   • Oddelenie prevádzky
   • Oddelenie technické
   • Oddelenie riadenia
   • Výkonné pracoviská sekcie - Strediská miestnej správy a údržby

Organizačná schémaPrávne dokumenty