Železnice Slovenskej republiky


Sťažnosti a podnety


Podnet k prešetreniu podvodu a nekalých praktík

Kriminalita a protispoločenská činnosť v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. predstavujú závažný spoločenský problém. Železnice Slovenskej republiky prijali opatrenia k predchádzaniu vzniku škôd v dôsledku takého konania. Podanie podnetu závažnej protispoločenskej činnosti v zmysle uvedeného zákona je možné uskutočniť prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke ŽSR.

Oznamovateľom je garantovaná ich plná anonymita. Oznamovateľ berie na vedomie, že v prípade anonymného podania podnetu mu nemôže byť oznámený výsledok šetrenia.

* - povinné pole

Popis prípadu

(Maximálna veľkosť príloh: 25Mb !)Právne dokumenty