Železnice Slovenskej republiky


Diagnostické vozidlá


Názov projektu: Diagnostické vozidlá
Názov a sídlo prijímateľa Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

Financovanie poskytnuté na tento projekt bolo podporené z Kohézneho fondu, v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 1 a ktorý je taktiež spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Zmluva o úvere

Zmluvný partner (ako veriteľ) Úverový limit Dátum uzavretia / účinnosti

National Development Fund II., a.s.  

30.000.000,00 EUR

 15.04.2019 / 24.04.2019
Dodatky k Zmluve o úvere č. / dátum účinnosti: Dodatok č. 1 / 24.07.2019
  Dodatok č. 2 / 01.02.2020
Konečný deň dodania:

31.12.2022

Konečný deň splatnosti:

31.12.2042

Lehota na čerpanie:

30.05.2019

Lehota na použitie:

30.12.2022

 

 

 

Zmluvy o dielo so zhotoviteľom : Zmluvná čiastka v  Číslo zmluvy Popis zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy
NDCon LOGIC a.s. 15 999 800,00 330/2/2020/DV GPK Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje (DV GPK) 31.01.2020
NDCon LOGIC a.s. 14 410 600,00 330/3/2019/DV NDT Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc (DV NDT) 21.12.2019
Miesto realizácie projektu

Prešov - Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje (DV GPK)

Vrútky - Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc (DV NDT)

Popis projektu a jeho prínosy

Dodanie 2 diagnostických vozidiel.

Diagnostické vozidlo A:

Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje (DV GPK)

(DV GPK – Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje (GPK) a iných koľajových parametrov; motorizované diagnostické vozidlo pre rýchlosť 160 km/h)

Diagnostické vozidlo B:

Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc (DV NDT)

(DV NDT – Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc systémom nedeštruktívnych technológií (NDT); motorizované diagnostické vozidlo pre rýchlosť 120 km/h)

Stav realizácie k 30.09.2022

Diagnostické vozidlo A (Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje - DV GPK): Ukončený I. míľnik projektu (odovzdaná Projektová a realizačná dokumentácia). Prebieha II. míľnik projektu (Ucelený funkčný celok VOZIDLO bez meracích systémov) a zároveň aj III. míľnik projektu (Ucelený funkčný celok VOZIDLO s meracími systémami, HW a SW).

 

Diagnostické vozidlo B (Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc - DV NDT):

Ukončený I. míľnik projektu (odovzdaná Projektová a realizačná dokumentácia), II. míľnik projektu (Ucelený funkčný celok VOZIDLO bez meracích systémov) a III. míľnik projektu (Ucelený funkčný celok VOZIDLO s meracími systémami, HW a SW). Prebieha IV. míľnik projektu (Akceptácia vozidla a schvaľovanie DÚ SR, HW+SW).

Finančné plnenie v € k 30.09.2022

Názov projektu SIH (Nástroj OPII)

Zmluva o úvere / Čerpanie úveru Použite úveru

   • Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje (DV GPK)

29 986 800 EUR

2 279 971,50

   • Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc systémom nedeštruktívnych technológií (NDT)

11 294 502,50

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk    Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk 


Právne dokumenty