Železnice Slovenskej republiky


Mapa Železnica a krásy Slovenska


Mapa Železnica a krásy Slovenska

Mapa železníc Slovenskej republiky v mierke 1:500 000, v modernom grafickom vyjadrení a praktickom formáte. Zachytáva v podobe farebných ilustrácií krásy slovenskej železnice s označenými traťami, rozdelenými z hľadiska významu i rozchodu. Vysvetlivky ako aj textová časť mapy sú spracované v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Textová časť mapy doplnená niekoľkými historickými i súčasnými fotografiami približuje históriu železníc a pôsobenie Železničného múzea SR.

  • Ilustrácie: farebné a čiernobiele fotografie, farebná mapa s farebnými ilustráciami
  • Rozmery: 960 × 480 mm (v rozloženom formáte), 120 x 240 mm (v zloženom formáte)
  • Jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk
  • ISBN: 978-80-89558-44-5
  • Rok vydania: 2018
1,00 €


Právne dokumenty