Železnice Slovenskej republiky


Železničná stanica Levoča


29.06.2017

Prosím Vás o informáciu k železničnej stanici v Levoči, kde bude mimoriadne zastavovať vlak s cestujúcimi idúcimi na púť na Mariánsku horu. 

1. Neplánujú ŽSR opravu tejto železničnej stanice?

Na trati  Spišská Nová Ves – Levoča je pravidelná osobná doprava pozastavená. Z uvedeného dôvodu sa budovy staníc a zastávok len priebežne udržiavajú v prevádzkyschopnom stave. Investuje sa predovšetkým do tých budov, ktoré sú aktuálne využívané a kde premávajú vlaky. V ŽST Levoča sa však každoročne pred konaním Mariánskej púte robia drobné úpravy a vyčistenie stanice.  

2. Kedy ŽSR naposledy investovali do jej obnovy?

Rovnako ako pri otázke č.1

3. Pripravili ste ju na nápor cestujúcich?

ŽSR sú pravidelne súčasťou spoluorganizovania Mariánskej púte. Priestranstvo v okolí  stanice bude vyčistené a pripravené pre návštevníkov púte.  V ŽST Levoča budú ekologické prenosné WC (2 ks) a v dňoch  1. - 2.7.2017 bude v stanici aj zamestnanec ŽSR, ktorý bude dbať na čistotu a poriadok.

 Právne dokumenty