Železnice Slovenskej republiky


Bratislava - zastávky


26.06.2017

V akom štádiu je aktuálne vybudovanie siedmich vlakových zastávok v okrajových častiach Bratislavy - v Devínskej Novej Vsi, Lamačskej bráne, na Patrónke, Mladej garde, v Trnávke, Ružinove a vo Vrakuni? S výstavbou terminálov Vrakuňa, Ružinov a Trnávka sa má začať tento rok. Na kedy je naplánovaný začiatok prác a koľko by mali trvať? Kedy sa začne výstavba ostatných vlakových terminálov a kedy by mala byť hotová? Prvé vlakové zastávky by mali byť cestujúcim k dispozícii v roku 2019. Zatiaľ sa však výstavba nezačala. Prečo nastalo zdržanie?

V súčasnosti sa spracováva štúdia realizovateľnosti uzla Bratislava, ktorá rieši komplexnosť železničnej dopravy na území mesta Bratislava a keďže uvažované zastávky budú súčasťou železničnej infraštruktúry na území Bratislavy bude ich realizácia závislá od potvrdenia štúdie. Hotová by mala byť koncom roka 2017.      

Už sú vydané všetky územné rozhodnutia na výstavbu terminálov? (prípadne aká je situácia v každej lokalite?)

Územné rozhodnutia sú vydané a právoplatné Devínska Nová Ves, Mladá Garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa.

Nie sú vydané na zastávky Lamačská brána, Patrónka  z dôvodu  podania odvolania zo strany vlastníkov. 

Kde presne budú v daných lokalitách vlakové zastávky postavené? (dodrží sa spomínaná zásada, že budú maximálne 50 metrov  od zastávok MHD?)

Zastávky TIOP sú navrhnuté tak, aby vzájomný prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy bol čo najjednoduchší, časovo výhodný a maximálne pohodlný. Pri ich umiestnení však bolo potrebné brať do úvahy aj ďalšie parametre, súvisiace so železničnou dopravou (oblúky, výška nivelety koľaje, prístupy na nástupištia a pod). 

Predpokladá sa posilnenie spojov (o koľko?) na železničných tratiach alebo budú zastávky slúžiť len pre existujúce vlaky?

Toto je otázka na dopravcu - ZSSK ako plánuje zabezpečiť grafikon verejnej dopravy.

Právne dokumenty