Železnice Slovenskej republiky


ŽSR už aj oficiálne na Facebooku


06.04.2017

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sa pripojili k viacerým štátnym inštitúciám či spoločnostiam, ktoré využívajú najväčšiu sociálnu sieť Facebook. Nájsť ich môžete pod názvom ,,Železnice Slovenskej republiky – ŽSR“- https://www.facebook.com/zelezniceslovenskejrepubliky. Ide o jedinú oficiálnu facebookovú stránku ŽSR.

Prostredníctvom modernej komunikácie, ktorou sociálne siete nepochybne sú, sa ŽSR ako manažér infraštruktúry chcú priblížiť k verejnosti. Cieľom tohto kroku je poskytovať vždy tie najaktuálnejšie informácie z diania na železnici, ale aj rôzne fotografie, zaujímavosti či pracovné ponuky.

Právne dokumenty