Železnice Slovenskej republiky


ŽSR/ modernizácia - rýchlosti


27.01.2016

V súvislosti s modernizáciou hlavnej trate medzi Bratislavou a Žilinou by som sa chcel opýtať: Kedy presne sa začalo s modernizáciou hlavnej trate? (1999 či 2001?)

V roku 1999, modernizáciou medzistaničného úseku Cífer - Trnava.

Na ktorých úsekoch je už dnes možné jazdiť rýchlosťou 160 km/h?

Výhybňa Svätý Jur – Trnava, Trnava – Leopoldov, Leopoldov –Piešťany, Piešťany – Melčice – Výhybňa Nivy.

Na ktorých to bude možné po skončení modernizácie po Žilinu?

Výhybňa Svätý Jur – Trnava, Trnava – Leopoldov, Leopoldov –Piešťany, Piešťany – Zlatovce, Trenčín – Považská Bystrica, Považská Bystrica – Horný Hričov.

Prečo sa len niektoré úseky modernizujú na rýchlosť 160 km/h a zvyšné na rýchlosť 120 km/h? 

Modernizácia na nižšie rýchlosti ako 160 km/h:

Dopravňa Trnava, v = 100 km/h – obmedzujúci parameter je oblúk -  nie je možné dosiahnuť vyššiu rýchlosť z dôvodu polomeru oblúka.

Dopravňa  Leopoldov, v = 140 km/h – obmedzujúci parameter je oblúk -  nie je možné dosiahnuť vyššiu rýchlosť z dôvodu polomeru oblúka.

Dopravňa Piešťany, v = 150 km/h - obmedzujúci parameter je oblúk -  nie je možné dosiahnuť vyššiu rýchlosť z dôvodu polomeru oblúka.

Úsek Zlatovce – Trenčín, v = 140 km/h – obmedzujúci parameter je oblúk -  nie je možné dosiahnuť vyššiu rýchlosť z dôvodu polomeru oblúka.

Dopravňa  Považská Bystrica, v = 100 km/h – obmedzujúci parameter je oblúk -  nie je možné dosiahnuť vyššiu rýchlosť z dôvodu polomeru oblúka.

Úsek Horný Hričov – Žilina, v= 120 km/h – vedenie trate pozdĺž vodného toku Váh. 

Prečo sa nemodernizuje aj na vyššie rýchlosti ako na 160 km/h? Napríklad na 180 km/h alebo 200 km/h? Nebude sa medzi Žilinou a Košicami pracovať aj s tým, že by tam boli vyššie rýchlosti?

Stanovenie rýchlosti pre modernizáciu vychádza z odborného posudku štúdie realizovateľnosti, ktorá posudzuje predmetné stavby z rôznych hľadísk. Po zvážení jednotlivých alternatív a ukazovateľov investície sa volí optimálny variant.

Nebude sa medzi Žilinou a Košicami pracovať aj s tým, aby tam boli vyššie rýchlosti ako 160 km/h.?

Na predmetnom úseku sa v rámci posudzovania jednotlivých variantov uvažuje s  maximálnou rýchlosťou 160 km/h.

Právne dokumenty