Železnice Slovenskej republiky


Trať Zbehy - Radošina


06.05.2015

Moja otázka smeruje k trati 142 Zbehy-Radošina,kde bola osobná doprava zastavená 2.2.2003,odvtedy funguje len nákladná doprava a mimoriadne jazdy v júli.

Od 2. 2. 2003 sú na trati len mimoriadne jazdy vlakov osobnej dopravy.

V GVD 2014/2015 je na trati nákladná doprava  podľa potreby.

 

Je trať schopná k obnoveniu pravidelnej osobnej dopravy na GVD?

Áno, trať je schopná k obnoveniu pravidelnej osobnej dopravy, pretože trať je v zmysle zákona o dráhach prevádzkyschopná, zjazdná a v železničných staniciach (dopravniach) a zastávkach má nástupištia.

 

Poprípade ktoré zastávky sú vhodné pre cestujúcich,ktoré nie.

Nástup a výstup cestujúcich umožňujú:

                - železničné stanice (dopravne):  Zbehy (4 nástupištia), Nové Sady (2 nástupištia),  Kapince (2 nástupištia),  Veľké Ripňany (1 nástupište), Radošina (2 nástupištia);

                - železničné zastávky: Čab-Sila, Čab-Sila zastávka, Malé Zálužie,  Biskupová,  Behynce;

                - nákladisko, zastávka: Malé Ripňany (1 nástupište).

 

Funkčné osvetlenie staníc/zastávok.

Funkčné je len osvetlenie ŽST Zbehy. Osvetlenie ostatných železničných staníc (dopravní) a zastávok je nateraz nefunkčné.

 

A či sa tam dá uplatniť rýchlosť 60 km/h alebo aj viacej.

Na trati je najvyššia traťová rýchlosť 60 km/h.

Obmedzenia najvyššej traťovej rýchlosti:

                - v = 40 km/h z dôvodu nezabezpečených výhybiek 7 krát: ŽST Zbehy, vlečka Agrochemický podnik , dopravňa Nové Sady,  dopravňa Kapince, Malé Ripňany nákladisko, zastávka; dopravňa Veľké Ripňany, dopravňa Radošina;

                - v = 20 km/h z dôvodu nezabezpečeného priecestia (výstražných krížov) 2 krát.

 

Poprípade či by sa niekde mohli vlaky križovať,kedže niektoré výhybky už boli odmontované.

Križovania vlakov umožňujú dopravne: Zbehy (5 dopravných koľají), Nové Sady (2 dopravné koľaje), Kapince (2 dopravné koľaje), Radošina (2 dopravné koľaje).

Právne dokumenty