Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia v Liptovskom Mikuláši


26.05.2015

Dobrý deň,

píšem Vám v súvislosti s modernizáciou a prekládkou železničnej trate a železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. Ľudia začali spisovať petíciu proti výstavbe mosta v mestskej časti Hlboké, ktorý bude spájať stanicu s mestom. Nepáči sa im, že do pokojnej lokality sa presunie dopravná tepna. Primátor hovorí o tom, že táto aktivita môže ohroziť celý projekt, ktorý sa pripravuje od roku 2009.

Aký môže mať vplyv petícia na projekt modernizácie a prekládky trate v Liptovskom Mikuláši? 

Investor v súčasnosti nemá informáciu o organizovaní petície súvisiacej s prekládkou trati na úseku Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok. Ak bude investorovi predložená nejaká petícia, bude sa ňou zaoberať.

 Aký je rozpočet na celý tento projekt a čo je jeho účelom? 

ŽSR pripravujú modernizáciu železničnej trate Poprad – Liptovský Mikuláš. Celá trať sa počas prípravy stavby rozdelila na 5 etáp takto:

  1. etapa Poprad – Lučivná
  2. etapa Lučivná - Štrba,
  3. etapa Štrba – Východná,
  4. etapa Východná - Liptovský Hrádok,
  5. etapa Liptovský Hrádok – Paludza.

Investičné náklady pre úsek Liptovský Hrádok – Paludza sú 595.123.000 Eur v cenovej úrovni 2012 z projektu pre stavebné povolenie. Cena je vrátane rezervy. Účelom projektu je celková modernizácia železničnej trate od Liptovského Hrádku – Palúdzu.

 V akom štádiu je celý projekt? 

Zhodnotenie:

Stavba je stále v príprave, vybavuje sa majetkovoprávne vypriadanie a inžinierska činnosť pre účely stavebného povolenia. Na 5. etapu stavby je schválená dokumentácia pre stavebné povolenie a vypracovaný posledný  stupeň projektovej  dokumentácie na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby. 57% z dĺžky stavby bude realizované v preložke.

Kedy plánujete začať so stavebnými prácami a kedy by to mohlo byť všetko hotové?

Doba výstavby:

Pri predpoklade ukončenia štúdie realizovateľnosti (požiadavka EÚ pre financovanie z fondov) v 09/2015 a jej odsúhlasenia v termíne 12/2015 predpokladáme  zahájenie prác na príprave súťažných podkladov 01/2016 s ukončením (aj so schválením súťažných podkladov) do 05/2016. Vyhlásenie verejného obstarávania predpokladáme 06/2016 a ukončenie verejného obstarávania 12/2016.

Zahájenie realizácie 02/2017

Doba realizácie  36 mesiacov

Ukončenie realizácie 02/2020

 Je už vyriešené financovanie z eurofondov?

 Zatiaľ nie. Bude zrejmé až potom, ako dopadne spomínaná štúdia realizovateľnosti.

 

 Právne dokumenty