Železnice Slovenskej republiky


Počet cestujúcich v žst Bratislava hlavná stanica


23.07.2015

1.) Koľko cestujúcich denne prejde Hlavnou stanicou (cestuje z Hlavnej stanice a kolko cestuje na Hlavnú stanicu - približne)
V pracovné dni je to cca 60 000 cestujúcich, príchod a odchod zhruba 1 : 1. Najsilnejší je piatok, tam je frekvencia vyššia zhruba o 25 – 30 %.

2.) Koľko vlakov sa denne vypraví z Hlavnej stanice a koľko vlakov ňou denne prejde?
Z Hlavnej stanice sa denne vypraví asi 125 vlakov, v piatok je to cca o 10 vlakov viac, naopak v stanici jazdu ukončí asi 120 vlakov, v piatok 127 vlakov. Je to aj s prechádzajúcimi vlakmi, tých je asi 35.
Právne dokumenty