Železnice Slovenskej republiky


ŽST Bytča


21.01.2015

Chcel by som Vás poprosiť o zodpovedanie niekoľkých otázok ohľadom modernizácie železničnej trate, konkrétne v stanici Bytča a v jej okolí. Kontaktovalo nás niekoľko čitateľov, ktorým sa nepozdáva stav, v akom je stanica a jej okolie v súčasnosti. Vraj je ohrozená bezpečnosť cestujúcich. A vraj cez zimu vôbec práce neprebiehajú. 
Pracuje sa v týchto dňoch na trati? Kedy sa znova začne?
Áno na stavbe „ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. Etapa – (úsek Považská Teplá/mimo/ - Žilina/mimo/“ sa pracuje a to od 5. januára 2015 na viacerých objektoch UČS 48 (Považská Teplá - Bytča) a 49 (Žst. Bytča):
POVAŽSKÁ TEPLÁ - BYTČA, ZÁRUBNÝ MÚR V SŽKM 176,600 - 176,905 (SŽKM – starý železničný kilometer)
POVAŽSKÁ TEPLÁ - BYTČA, ÚPRAVA CESTNÉHO NADJAZDU V SŽKM  177,414
POVAŽSKÁ TEPLÁ - BYTČA, NOVÝ CESTNÝ NADJAZD V SŽKM 178,040
POVAŽSKÁ TEPLÁ - BYTČA, NOVÝ CESTNÝ NADJAZD V SŽKM 180,580
POVAŽSKÁ TEPLÁ - BYTČA, NOVÝ CESTNÝ NADJAZD V SŽKM 182,384
NOVÁ BUDOVA PRE TECHNOLÓGIU  ASR
POVAŽSKÁ TEPLÁ - BYTČA, ZASTÁVKA PLEVNÍK - DRIEŇOVÉ, ZASTREŠENIE VÝSTUPOV, ZASTREŠENIE SCHODISKA
POVAŽSKÁ TEPLÁ - BYTČA, ZAST. PREDMIER, ZASTREŠENIE VÝSTUPOV, ZASTREŠENIE SCHODISKA
PRELOŹKY INŽINIERSKÝCH SIETI – plynovod, vodovod, kanalizácia
Žst. BYTČA, NOVÝ CESTNÝ NADJAZD V SŽKM 184,760
Žst. BYTČA ,KOMUNIKÁCIA CESTNÉHO NADJAZDU
PROTIHLUKOVÉ STENY

Ak sa nepracuje, prečo je aj v týchto dňoch na ceste cez Bytču - Hrabové znížená rýchlosť na 30 km/h a osadené dopravné značky výjazd vozidiel stavby?
Prerušenie prác bolo v období od 23. 12. 2014 do 2. 1. 2015 počas vianočných sviatkov a Nového roku. Dočasné dopravné značenie v obci Bytča - Hrabové je z dôvodu bezprostrednej blízkosti stavby stavebných objektov so štátnou cestou I/61 napr. objekty nový cestný nadjazd, komunikácia nadjazdu, kde sa pracuje od 5. 1. 2015 a 8. 1. 2015 sa realizovala montáž hlavných oceľových nosníkov nadjazdu.
Počas tohto roku sa budú realizovať aj ďalšie objekty, ktoré súvisia s dopravnou situáciou v časti Bytča - Hrabové. Odhliadnuc od uvedeného, počas výstavby je nákladná doprava cez obec pre celú stavbu obmedzená.
V zmysle nariadenia Krajského dopravného inšpektorátu PZ je rýchlosť znížená na 30 km/hod., a to nielen pre bezpečnú dopravnú premávku, ale aj z dôvodu ochrany nehnuteľností - budov, rodinných domov pozdĺž cesty, aby nedochádzalo k prasklinám na budovách v dôsledku zvýšenej  intenzity nákladnej dopravy.

Prečo nie je stavenisko upratané, označené a zabezpečené proti úrazom?
Táto otázka je formulovaná veľmi všeobecne. Všetky časti stavby, kde je súbeh s akýmkoľvek pohybom verejnosti v súvislosti s predčasným užívaním, ktoré potrvá až do konečného ukončenia stavby, sú vyznačené priestory pre verejnosť. Konkrétne v žst. Bytča - Hrabové je priestor pred staničnou budovou a pred koľajiskom dočasne upravený tak, aby verejnosť mala prístup k vlakom a to v oboch smeroch. Tieto priestory budú podľa harmonogramu prác v priebehu stavby vybudované nanovo – nové parkovisko, chodníky, prístupové komunikácie, dnešný stav je vlastne pôvodný stav pred začatím stavby a dočasnou úpravou pre užívanie po preložkách inžinierskych sieti. V závere prikladáme fotodokumentáciu zo žst. Bytča - Hrabové na posúdenie.

Ľudia majú výhrady k tomu, že na nové nástupište, na ktorom zastavujú vlaky od Žiliny musia prechádzať cez koľaje, po povrchu, ktorý je šmykľavý, ako aj celé nástupište, a po schodíkoch, na ktorých nie je zábradlie. To vadí najmä starším ľuďom. Navyše, vraj keď prší, na prechode stojí voda, ktorou sa musia ľudia predierať. Celé okolie stanice je zablatené, dlažba povytŕhaná, chodníky krivé. Prečo je to tak? Nevedeli by ste tieto problémy vyriešiť, aby sa cestujúci cítili na stanici bezpečne?
Áno, prístup k nástupišťu je vedený po povrchu cez dočasne vybudovaný prechod a to z dôvodu predčasného užívania oboch koľají. Výstavba podchodu pokračuje v tomto roku a po ukončení sa tento stav zmení. Na fotodokumentácii tohto prechodu je zreteľne vidieť natlčené protišmykové latky na šikmých plochách. Stavba dodala pre zimné obdobie inertný posypový materiál, ktorý prevádzkovateľ železničnej stanice aplikuje a bude aplikovať v prípade potreby. Posyp vidieť na fotografii nástupišťa a uložený na kope na fotografii dočasného prechodu pohľad na staničnú budovu. Prechod je suchý i napriek tomu, že dňa 13. 1. 2015 (deň, pred vyhotovením fotografie) v oblasti obce pršalo. Nábehová rampa prechodu nie je vyššia ako 60 cm  a prechod je dostatočne široký, to znamená, že zábradlie nie je potrebné.
K okoliu pred a v stanici je naše stanovisko vyjadrené v tretej otázke.
Právne dokumenty