Železnice Slovenskej republiky


Železničné trate: Plešivec - Muráň, Plešivec - Slavošovce a Rožňava - Dobšiná


08.04.2015

Dobrý deň, v súvislosti s petíciou za obnovenie železničnej osobnej dopravy na tratiach ŽSR 165 Plešivec - Muráň (111c), 166 Plešivec - Slavošovce (111b) a 167 Rožňava - Dobšiná (111a) Vás chcem požiadať o odpovede na otázky:

Existujú na strane ŽSR nejaké prekážky, ktoré by bránili obnoveniu železničnej osobnej dopravy na uvedených troch tratiach?
Zo strany ŽSR neexistujú prekážky, ale požiadavku treba adresovať na dopravcov v osobnej železničnej doprave (príp. ministerstvo dopravy).

Na uvedených tratiach dodnes funguje nákladná železničná doprava, teda trate sú zrejme udržiavané a v prevádzkyschopnom stave. Aké boli v roku 2015 celkové ekonomické náklady (na údržbu, prevádzku apod.) a príjmy z prevádzky nákladnej dopravy na uvedených tratiach (jednotlivo po tratiach 111a, 111b a 111c).
Trate sú v prevádzkyschopnom stave. 

V tabuľke uvádzame náklady na údržbu a prevádzku a príjmy z nákladnej dopravy (ND). 

 

Náklady skutočnosť v EUR

Úhrady

TTP trať

Externý dopravca

111 A

Dobšina - Rožňava

552 974,07

7 047,8623

111 B

Plešivec - Slavošovce

432 063,63

6 547,7870

111 C

Plešivec - Muráň

1 104 216,73

24 549,9804

 Právne dokumenty