Železnice Slovenskej republiky


ŽST Uľany nad Žitavou a ŽST Štúrovo


14.01.2014


Mal by som pár otázok ohľadne rekonštrukčných prác železničných staníc na Slovensku v roku 2014 a neskoršie. 
Prvá otázka smeruje na Nitriansky kraj, kde som sa dočítal že do programu rekonštrukcie sa dostali stanice Úľany nad Žitavou, Nové Zámky, Štúrovo. Vedeli by ste mi povedať ohľadne čoho sa bude týkať rekonštrukcia v ŽST Úľany nad Žitavou? A v akom časovom rozmedzí sa bude asi týkať? 
Rekonštrukcia  ŽST Úľany nad  Žitavou  nie je v Investičnom pláne ŽSR pre rok 2014.
Ďalšia moja otázka sa týka ŽST Štúrovo. Taktiež čoho sa bude týkať rekonštrukcia a na kedy je asi plánovaná.
Stavba železničnej stanice Štúrovo je plánovaná na roky 2014-2016.
V roku 2014 sa uvažuje nad prípravou projektovej dokumentácie (PD) a s tým súvisiace schvaľovacie procesy (stavebné povolenia). V ďalších rokoch sa uvažuje o  realizácii podľa schválenej PD, pričom rozsah závisí od pridelených finančných prostriedkov.


 Právne dokumenty