Železnice Slovenskej republiky


ŽST Trnava


24.01.2014

Rád by som sa spýtal na rekonštrukcie železničnej stanice Trnava. Kedy sa spustila rekonštrukcia železničnej stanice v TT a kedy je naplánované ukončenie prác (dátum, rok)?
Začiatok rekonštrukcie bol v marci 2012, ukončenie december 2014.
Z akých finančných zdrojov sa rekonštrukcia realizovala - realizuje?
Rekonštrukcia sa realizuje z vlastných zdrojov.
Plánuje sa aj s bezbariérovým prístupom na nástupištia?
Áno.
Bude fungovať v rámci stanice úschovňa batožín?
Úschovňa batožín nebola riešená v rámci rekonštrukcie stavby.
Aké služby pre cestujúcich sa plánujú otvoriť v nateraz zrekonštruovaných priestoroch, kde predtým fungovalo kaderníctvo, trafika atd. Budú obnovené, či sa chystá aj niečo iné?
Nové dispozičné usporiadanie prízemia železničnej stanice Trnava umožni po ukončení rekonštrukcie umiestniť viac obchodných priestorov. Na 22 obchodných  priestorov ŽSR  vyhlasovali ponukové konanie.
Z rôzneho druhu prevádzok môžeme spomenúť:
Bankomaty, nápojové a kusové automaty, úložné skrinky, priestory  rôzneho potravinárskeho charakteru (rýchle občerstvenie, kaviareň, lahôdky, reštaurácia a pod.) priestory na poskytnutie služieb cestujúcej verejnosti (PNS, záložňa, kaderníctvo, suveníry  a pod.).
Presné vymedzenie prevádzok bude známe po uzatvorení ponukových konaní.
Právne dokumenty