Železnice Slovenskej republiky


ŽST Trebišov - rekonštrukcia


31.01.2014

Už štvrtý mesiac prebieha na železničnej stanici v Trebišove rekonštrukcia staničnej budovy. Stavebné úpravy tak menia tvár doterajšieho nelichotivého vzhľadu tejto stanice na východe Slovenska.
Trebišovská železničná stanica je jednou zo stavieb, ktorá je nielen na železnici, ale aj v tomto okresnom meste a regióne spomínaná už niekoľko rokov najmä, keď sa hovorí o rekonštrukcii. Tá sa tu totiž začala ešte v roku 2000, o tri roky  bola pozastavená spolu s ďalšími rozostavenými stavbami na Slovensku. Na jeseň minulého roka sa trebišovskí železničiari a cestujúci opäť potešili prítomnosti stavbárov, ktorí majú plánovanú rekonštrukciu ukončiť do júna 2014.
Stavbu realizuje firmy BREZA STAVOTRANS s.r.o. Michalovce. Rozpočtový náklad je vyše 785 tisíc €.
Stavebné úpravy, ktoré začali v septembri 2013 sa týkajú výpravnej budovy, plynovej prípojky, rozvodov elektriny aj objektu náhradného zdroja.
K streche, ktorú stihli vymeniť ešte v roku 2003, pribudli aj plastové okná a nová fasáda. Rekonštrukciou sa konečne vyrieši aj vykurovanie stanice, budujú sa nové rozvody nielen  ústredného kúrenia, ale aj vody, plynu a elektrickej inštalácie.
Popri stavebných úpravách sú naplánované aj zmeny oznamovacích zariadení, rozhlasu a informačných zariadení. Rekonštrukciou sa dosiahne skultúrnenie a zatraktívnenie železničnej stanice.
Právne dokumenty