Železnice Slovenskej republiky


ŽST Ba hl stanica -priechod cez koľajisko na zastávku Sokolská na Pražskej ulici


24.01.2014

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či nie je možné niečo urobiť s priechodom z hlavnej stanice na zastávku Sokolská na Pražskej ulici. Je zakázaný priechod cez odstavné koľaje, ktore viac menej patria k dopravnému múzeu. Na týchto kolajách nie je takmer žiadny pohyb vlakov. Nie je možne nejak tento priechod zlegalizovať pre zlepšenie presunu na zastávku pre cestujúcich ktorí cestujú ďalej autobusmi, ktoré nevychádzajú z hlavnej stanice?
Vašej žiadosti nie je možné vyhovieť, predmetné spomínané koľaje sú súčasťou koľajiska ŽST Bratislava hlavná stanica . Koľajisko tvorí samostatný obvod - koľajisko Dvor, kde samotné koľaje slúžia pre prevádzkové potreby stanice t.j. odstavovanie súprav vlakov, odstavovanie rušňov, vozňov, traťových strojov a pod. Vstup osôb do obvodu dráhy upravuje Zákon o dráhach 513/2009 Z.z. a predpis ŽSR Z 9 - Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR. Tento priestor - koľajisko Dvor (obvod dráhy) - nie je v zmysle vyššie uvedeného zákona a predpisu prístupný verejnosti.
Právne dokumenty