Železnice Slovenskej republiky


ŽST a zastávky v Žilinskom kraji


29.01.2014

Dobrý deň, napíšte mi, prosím, ktoré žel. zastávky/stanice boli rekonštruované, sú zatvorené, nedá sa v nich kúpiť cestovný lístok alebo len vo vymedzenom čase. Ide mi o budovy v Žilinskom kraji okrem Liptova. Zaujíma ma, prečo sú zatvorené a ako ŽSR plánuje tento problém riešiť a koľko investícii bolo do nich vložených?
Rekonštrukcie zastávok/staníc sa realizovali alebo realizujú len v úsekoch, kde prebieha modernizácia tratí , tzn v úseku Žilina – Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou – Čadca. Vami popisovaný problém sa dotýka zastávky Ochodnica, Dunajov,  ktoré boli na istý čas v minulosti úplne zatvorené.
Dôvodom zatvorenia železničných zastávok bolo, že Železničná spoločnosť Slovensko a.s. zrušila v týchto zastávkach predaj lístkov z dôvodu nerentability. (V čase, keď sa pripravovala modernizácia, bola to požiadavka ZSSK na zmodernizovanie týchto zastávok. Po dokončení modernizácie došlo k prehodnoteniu požiadavky zo strany ZSSK). Budovy sú však majetkom štátu v správe ŽSR. Tento majetok nemôže zostať bez dozoru, pretože by sa okamžite stal predmetom záujmu asociálnych živlov, došlo by k jeho devastácii, ničeniu a rozkrádaniu. ŽSR nedisponujú finančnými prostriedkami, aby v uvedených miestach nasadili svojich zamestnancov, prípadne zabezpečili ľudí na stráženie majetku štátu. Niektoré zastávky majú vybudované prístrešky, ktoré je možné využívať. Taktiež obce môžu požiadať ŽSR o prenájom budovy s čakárňou a otvorenie riešiť vo vlastnej réžii.
Aktuálny stav:
- na zastávke Ochodnica zabezpečuje otváranie čakárne zamestnankyňa ZSSK, ktorá zabezpečuje predaj cestovných lístkov v čase najväčšej frekvencie vlakov,
- na zastávke Dunajov zabezpečuje otváranie čakárne pracovníčka zabezpečujúca fakultatívny predaj cestovných lístkov.
Financie neboli diferencované na jednotlivé zastávky, ale na modernizáciu celého úseku.  
Právne dokumenty