Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - zabezpečenie verejného poriadku na verejne prístupných miestach


10.01.2014

Dobrý deň prajem, mám na Vás opäť prosbu. Pripravujem článok, ktorý sa apriori týka problému Železničnej spoločnosti Slovensko. Ide o to, že sa im do súprav často na noc dostávajú bezdomovci. Problém sa napríklad naposledy ešte prehĺbil keď ste zrušili stráženie, ktoré ste mali pre stanicu Bratislava Petržalka. Zaujímalo by ma, prečo ste túto službu zrušili a aká je z toho úspora? Máte aj vy nejaké špecifické problémy s bezdomovcami alebo nie? Ak áno, akého typu a je to medziročne menej či viac závažné?
Železnice Slovenskej republiky zodpovedajú za zabezpečenie verejného poriadku na verejne prístupných miestach v budovách železničných staníc – vestibul, čakáreň, nástupištia.
ŽSR nezodpovedajú za verejný poriadok vo vlakových súpravách dopravcov - Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), RegioJet.
ŽSR v období 8/2012 až 2/2013 realizovali pilotné overovanie zabezpečenia verejného poriadku na verejne prístupných miestach v železničných staniciach v uzle Bratislava (Bratislava hlavná stanica, Bratislava Petržalka, Bratislava Nové Mesto, Bratislava Vinohrady) súkromnou bezpečnostnou službou (SBS). Pilotné overovanie zabezpečenia verejného poriadku SBS bolo ukončené a vyhodnotené vo februári 2013. SBS zabezpečovala verejný poriadok na verejne prístupných miestach v železničných staniciach v uzle Bratislava a v žst.  Devínska Nová Ves do augusta 2013.
V súčasnosti sa pripravuje koncepcia zabezpečenia verejného poriadku na verejne prístupných miestach vo vybraných železničných staniciach na tratiach ŽSR. V rámci spracovávania koncepcie sa uskutočnilo stretnutie generálneho riaditeľa  ŽSR s prezidentom policajného zboru ako aj stretnutie námestníka generálneho riaditeľa pre prevádzku so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v dňoch 11. a 12.11.2013 na 22. zasadnutí Rady ZMOS.
Dopracovanie koncepcie zabezpečenia verejného poriadku na verejne prístupných miestach vo vybraných železničných staniciach na tratiach ŽSR a jej schválenie vedením ŽSR sa plánuje v roku 2014.
Problém pobytu bezdomovcov v priestoroch železničných staníc (ŽST) je dlhoročný.
Pokiaľ sa nezmení výklad zákonných noriem, môžeme pokladať tento problém za neriešiteľný. Samotní občania (bezdomovci) sa nezmenia a žiadny právny dosah na nich nemáme.
Osoby, ktoré sa zdržujú vo vestibule ŽST, nemusia mať platný cestovný lístok na vlak (alebo vstupenku na nástupište, tak ako to bolo v minulosti ). Pobyt každej osoby vo vestibule, ktorá nepácha trestnú činnosť a bez ohľadu na to či cestuje alebo nie, nie je časovo obmedzený. Ak „bezdomovcov“ nepristihneme pri priestupku, nie je možné ich vykázať z haly a ak aj, nemajú peniaze na zaplatenie pokuty. Tento stav (nevymožiteľnosť práva v tomto prípade) v nich len umocňuje pocit, že si môžu beztrestne robiť, čo sa im zapáči.
Aby sme chránili cestujúcich, ale aj náš majetok a aspoň čiastočne eliminovali pobyt bezdomovcov v staniciach, sú niektoré stanice alebo aspoň čakárne v nočných hodinách, keď je malá frekvencia dopravy, zatvorené.
Problém bezdomovcov na železničných staniciach, nie je len problémom ŽSR a železničných staníc, ide o celospoločenský problém, ktorý vyžaduje komplexné legislatívne riešenie.
Osud bezdomovcov je aj v rukách ľudí, ktorí sa o občanov mesta a štátu majú starať. Nie sú to zvyčajne cestujúci, o ktorých by sa mali starať železnice.
Môžete mi ešte potvrdiť či to zníženie ostrahy bolo na staniciach alebo inde?
Nevieme, čo máte na mysli ,,znížením ostrahy“ na staniciach. Písali sme Vám o pilotnom projekte, ktorý sa realizoval za pomoci SBS v zmienených mesiacoch 8/2012 až 2/2013. Pilotný projekt bol naplánovaný na určité obdobie, po ktorom bolo ukončený, následne sme projekt sumarizovali a vyhodnotili a teraz sa aj na základe týchto skúseností pripravuje koncepcia zabezpečenia verejného poriadku vo verejne prístupných priestoroch na železničných staniciach. Súčasťou pilotného projektu bola aj zst Bratislava - Petržalka.
Išlo teda o pilotný projekt, skúšku, ako by to bolo, keby sme na vybraných staniciach pre problémy s bezdomovcami využili služby SBS. Nešlo o žiadne zníženie ostrahy.


 Právne dokumenty