Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - predbežné výsledky hospodárenia


10.01.2014

 Dobrý deň, poprosím Vás o odpovede v súvislosti s hospodárením ZSR:
- ako dopadlo predbežné hospodárenie ZSR v minulom roku?
ŽSR dosahovali v priebehu celého roka 2013 pozitívny výsledok hospodárenia a podľa očakávania by mal byť kladný aj na konci roka.
- je to lepšie ako ste plánovali?
Očakávaný výsledok hospodárenia je lepší oproti plánovanému vyrovnanému hospodáreniu ŽSR v roku 2013.
- o koľko? čo to spôsobilo?
ŽSR očakávajú dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia, ktorý bol výrazne ovplyvnený najmä nižším čerpaním nákladov ako predpokladal plán, ako aj  vyššími výnosmi oproti plánu.  Vzhľadom na postup účtovnej závierky konkrétnejšie údaje bude možné poskytnúť v marci 2014.  
- ako je predbežne plánované hospodárenie ZSR na tento rok?
Podnikateľský plán ŽSR na roky 2014-2016 vyjadruje ambíciu manažmentu udržať vnútornú finančnú stabilitu organizácie s cieľom dosiahnuť hospodárenie, ktoré nebude mať negatívny dopad na zadlženosť firmy. Pre rok 2014 plánujú ŽSR pozitívny výsledok hospodárenia.
- je to lepšie ako minulý rok?
Vzhľadom na vyššie uvedené v roku 2014 plánujeme lepší výsledok hospodárenia ako v pláne na rok 2013.
Právne dokumenty