Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - poistenie manažérov


21.01.2014

Prosím Vás o vyjadrenie k zmenám v poistení manažérov vo vašej spoločnosti.  Ako sa zmenilo, resp. zmení poistenie manažérov vašej spoločnosti? Aký by mal byť podiel poistenia manažérov za vlastné peniaze, resp. peniaze spoločnosti, či štátu? Koľkých manažérov a riadiacich pracovníkov sa toto poistenie týka? Koľko ste zaplatili za poistenie manažérov v roku 2013 a koľko zaplatíte v tomto, resp. budúcom roku? Akú zmluvu na poistenie zodpovednosti manažérov aktuálne máte, odkedy do kedy platí, aká je celková hodnota zmluvy bez DPH a s akou poisťovňou, resp. poisťovňami?
ŽSR nemajú uzatvorené žiadne poistenie pre svojich manažérov.
Právne dokumenty