Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - modernizácia/ Zlatovce - Trenčianska Teplá


21.01.2014

Dobrý deň, prosím Vás o reakciu, ktorá sa týka modernizácie úseku Zlatovce - Trenčianska Tepla. 
- v akom stave je modernizácia tohto úseku?
Modernizácia prebieha v zmysle harmonogramu prác, ktoré sa dodržiavajú. ŽSR v tomto smere nemajú žiadne zásadné problémy.
- koľko prác ma urobených už TSS Grade?
Termín ukončenia stavby Zlatovce - Trenčianska Teplá je v zmysle zmluvy február 2016.  Uhradené faktúry  k 15.1.2014  predstavujú  44 106 616,55 EUR z toho EÚ 37 490 624,06 EUR. 
- ako bude ZSR obhajovať svoje záujmy v prípade tohto tendra?
ŽSR realizovali verejnú súťaž na výber zhotoviteľa predmetnej stavby v zmysle platných zákonov a smerníc EÚ.  Vo vzťahu k požiadavke Európskej komisie týkajúcej sa predmetnej záležitosti  zároveň uvádzame, že ŽSR nie sú oprávnené vyjadrovať sa k otázke revízneho systému v slovenskej praxi verejného obstarávania.
Právne dokumenty