Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - modernizácia - Trenčín


21.01.2014

Dobrý deň prajem chcem sa spýtať na úsek kde začína nový nadjazd medzi Opatovou a Sihoťou. Je to úsek kde sú odbočovacie pruhy a most nie je osvetlený a vodiči sa sťažujú na zlú viditeľnosť pri odbočovaní. Chcem sa spýtať či železnice s tým niečo budú robiť, prípadne či sa čaká len na kolaudovanie mestom, teda na to až to prejde do vlastníctva mestu Trenčín. Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.
Samotné osvetlenie je rozdelené na dve časti.  Osvetlenie na Opatovskej ceste a na Opatovskom nadjazde je riešené v stavebných objektoch  SO 32.38.03  Traťový úsek Trenčín - Trenčianska Teplá, úprava nadväzujúcich komunikácií pre nadjazd v sžkm 127,250 a SO 32.38.04 Traťový úsek Trenčín - Trenčianska Teplá, preložka a oprava Opatovskej cesty.
Osvetlenie je vybudované, odskúšané a je funkčné, obidva vyššie uvedené objekty sú v predčasnom užívaní na základe rozhodnutia vydaného mestom Trenčín. Osvetlenie, ktoré je súčasťou uvedených objektov ale mesto sprevádzkuje až po vydaní kolaudačného rozhodnutia a prevzatia objektov do majetku. Obe časti osvetlenia budú v riadnej prevádzke po kolaudácií predmetných stavebných objektov a majetkovo odovzdané mestu Trenčín. Problematika osvetlenia bude okrem iných okruhov problémov riešená so zástupcami mesta koncom 5. týždňa 2014, pričom je snaha predmetné stavebné objekty skolaudovať v čo možno najkratšom čase.


 

 Právne dokumenty