Železnice Slovenskej republiky


ŽSR - modernizácia/starý most v Trenčíne


21.01.2014

Dobrý deň, píšem pre regionálne spravodajské noviny a potreboval by som info ohľadom plánovaného využitia súčasného železničného mosta v Trenčíne po dostavbe nového. Táto otázka ma zaujíma aj ako občana mesta. Stále dookola počúvam, že o jeho budúcom využití sa ešte nerozhodlo. Viete mi povedať kedy sa teda rozhodne a od čoho závisí jeho budúcnosť? A ešte jednu otázku. Ako sa plánuje využiť pozemok s pôvodnou traťou?
Z dôvodu modernizácie stavby III. Etapa, ktorou je mesto Trenčín priamo dotknuté, sa uskutočňujú pravidelné stretnutia so zástupcami mesta. Vzhľadom k postupu stavebných prác  priamo v meste  bude aj otázka využiteľnosti mosta a revitalizácia územia po pôvodnej železničnej trati  predmetom rokovaní.
Právne dokumenty