Železnice Slovenskej republiky


Železničné priecestie na Ráztočnej ul. v Bratislave Vrakuni (nehoda)


29.01.2014

Dobrý deň, boli sme pri nehode na železničnom priecestí na Ráztočnej vo Vrakuni, vlak prepravcu Regiojet tam zachytil muža na invalidnom vozíku. Podľa jeho príbuzných tam nastali 2 problémy – kolesá vozíka sa zachytili  medzi panely na priechode a koľaj, pričom tento pán sa nevedel dostať preč až došlo k stretu s vlakom. Že sa tadiaľ chodí ťažko tvrdili aj mamičky s kočiarmi, ktoré šli okolo. 
V medzistaničnom úseku Bratislava Nové  Mesto – Podunajské Biskupice v km 8,146 na miestnej komunikácii pre chodcov a cyklistov je zriadený  „Priechod pre chodcov alebo cyklistov“  mimo motorových vozidiel zriadený zo železobetónových priecestných panelov. Ide o štandardný typ priechodu pre chodcov. Priechod je zabezpečený svetelným zabezpečovacím zariadením PZS 3. ŽSR nedostali žiadny oficiálny podnet na opravu povrchu priechodu. V prípade, ak sa na priecestí, alebo v jeho blízkosti vyskytne akýkoľvek problém, každý dotknutý účastník cestnej premávky, alebo aj svedok akejkoľvek mimoriadnosti má možnosť zatelefonovať na číslo 112 a nahlásiť službukonajúcemu operátorovi aj jedinečné identifikačné číslo daného priecestia – napr. SP2727. Každé priecestie je na zadnej strane výstražníka označené písmenami SP (slovenské priecestie) a 4 - miestnym číslom. Toto označenie sa zaviedlo z dôvodu pretrvávajúcich problémov s bezpečnosťou na železničných priecestiach - časté prípady kolízií účastníkov cestnej premávky s dráhovými vozidlami so smrteľnými následkami a materiálnymi škodami a v snahe čo možno v maximálnej miere zabezpečiť rýchlu a účinnú pomoc a predovšetkým pre rýchlu a spoľahlivú lokalizáciu priecestia. V prípade nutnosti je možné prostredníctvom operátora a dispečerov železníc dopravu na trati  zastaviť. Opakovane upozorňujeme, že pri križovaní cesty a železnice, alebo chodníka a železnice má vždy prednosť železnica. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti až kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne. 
Tiež tvrdia, že červená signalizácia naskakuje až príliš neskoro, keď je vlak už príliš blízko. Údajne na oba problémy opakovane upozorňovali ŽSR.
Spúšťanie výstražného stavu na priecestí vychádza z výpočtov, ktoré sú vykonané podľa normy STN P 342651 Železničné priecestné zariadenia a zodpovedajú najväčšej traťovej rýchlosti v uvedenom úseku a konkrétnym rozmerom priecestia potrebným k výpočtu. Skutočné vzdialenosti spúšťacích bodov výstražného stavu na priecestí zodpovedajú týmto výpočtom.
Zvažujú ŽSR, že priechod na Ráztočnej opravia tak, aby tam bez problémov mohli prechádzať vozičkári aj mamičky s kočiarmi?  
Pri zostave plánu údržby na rok 2014 bol tento priechod zaradený do plánu  k vykonaniu údržby komunikácie v priechode použitím systému STREIL ( celopryžové priecestné panely ) v osi koľaje a asfaltovým povrchom priľahlej komunikácie z oboch strán po hlavu koľajnice. Realizácia prác je plánovaná po ukončení zimnej prevádzky v mesiacoch marec – apríl, nakoľko použitie obaľovanej asfaltovej zmesi nie je možné v období mínusových teplôt.
Koľko metrov pred priecestím je umiestnené zariadenie, ktoré sníma polohu blížiaceho sa vlaku a koľko sekúnd resp. minút pred jeho príchodom sa zapne výstražná signalizácia?
Spúšťací bod, koľajový snímač, ktorý sníma polohu blížiaceho sa vlaku je v tomto prípade umiestnený vo vzdialenosti 517 m od hranice priecestia. Výstražná signalizácia sa zapne 23 s pred príchodom vlaku na priecestie.
Je táto vzdialenosť dostatočná aj pre rušňovodiča, aby zareagoval a zabrzdil v prípade, že na priecestí sa niekto zasekne? 
Výpočty priecestí sú vykonávané tak, aby aj najpomalšie a najdlhšie cestné vozidlo, alebo chodec, ktoré pri spustení výstrahy je tak blízko pred výstražníkom, že už nemôže zastaviť, mohlo bezpečne prejsť cez priecestie. Ak sa vlak nachádza v spúšťacom úseku priecestia, rušňovodič už nedokáže zabrzdiť pred prekážkou na priecestí.


 Právne dokumenty