Železnice Slovenskej republiky


Železnice Slovenskej republiky podpísali kolektívnu zmluvu


17.01.2014

Železnice Slovenskej republiky po náročných vyjednávaniach podpísali so zástupcami dvanástich odborových organizácií 17. januára 2014 Kolektívnu zmluvu ŽSR 2014. Zmluva je platná od 1. januára 2014.
Výsledkom rokovaní je dohoda vedenia ŽSR a odborárov v oblasti miezd. Táto kolektívna zmluva zabezpečí pre zamestnancov ŽSR zmluvný nárast miezd vo výške 3%. Zachované zostávajú aj všetky sociálne istoty pre zamestnancov ŽSR.
,,Rokovania boli náročné,  ale korektné, obe strany od začiatku rokovaní deklarovali snahu sa dohodnúť k obojstrannej spokojnosti“, zhodli sa  generálny riaditeľ ŽSR Ing. Štefan Hlinka a odborové centrály. 


 Právne dokumenty