Železnice Slovenskej republiky


Trať Trstená – Suchá hora (vyzískanie materiálu)


14.01.2014


Dobrý deň. Zaujíma ma kde skončí majetok z rozobratej trate v Trstenej.Ktorý sa tento týždeň začal rozoberať.Prípadne komu sa predá ,čo sa plánuje zo zvyškom trate urobiť.
V dňoch 7.-9. januára 2014 boli zamestnancami ŽSR  z úseku zrušenej trate Trstená – Suchá hora, vyzískavané ešte použiteľné koľajnice tvaru A, ktoré sú potrebné na odstránenie defektoskopických vád, zistených v koľ.č.1 (hlavná) v ŽST Nižná. /Jedná sa o vady 421(priečna trhlina v oblasti AT zvaru) kategórie B a C, ktoré je možné definitívne odstrániť výmenou a vovarením koľajnice (v súčasnosti sú vady zaistené obchádzacími spojkami)/.
Nakoľko pri vyzískavaní materiálu bola použitá ťažká mechanizácia (UDS – štandardné koľajové mechanizmy  - MUV tu nie je možné použiť), mohla celá akcia pôsobiť ako „veľké“ rozoberanie trate. Vyzískaný materiál je v súčasnosti deponovaný v ŽST Tvrdošín (1 ks koľajnice), prípadne v ŽST Nižná (3 ks - určené na odstránenie vád).
Chceme ešte podotknúť, že koľajnice tvaru A sa už dlhší čas nevalcujú a keď nastane potreba výmeny týchto koľajníc musia zamestnanci ŽSR získavať tento materiál len z vlastných zdrojov. A toto je jedna z možností.
Právne dokumenty