Železnice Slovenskej republiky


Pripravuje sa nejaká modernizácia staníc na trati Bratislava – Nové Zámky?


31.01.2014

Dobrý deň, do našej redakcie sme dostali informáciu podľa ktorej sa na železničnej stanici v Šali pripravuje menšia modernizácia. Osadené majú byť nové elektronické informačné tabule. Chceli sme Vás ohľadom tejto témy požiadať o bližšie informácie.  Nepripravujú železnice rekonštrukciu,  alebo modernizáciu aj ďalších staníc na trati Bratislava – Nové Zámky?
Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že v ŽST Šaľa prebiehala v minulom roku projektová príprava na vybudovanie informačného zariadenia pre cestujúcu verejnosť, ktorá bola ukončená v decembri 2013. 
V súčasnej dobe prebieha príprava procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa. Ukončenie procesu s uzavretím zmluvného vzťahu so zhotoviteľom predpokladáme v 11. týždni. Následne bude začatá výstavba a stavba bude v roku 2014 ukončená.
K Vašej druhej otázke uvádzame, že v súčasnosti nepripravujeme v predmetnom úseku ďalšie stavby obdobného charakteru. V rámci zlepšenia kultúry cestovania boli v minulom roku projekčne pripravené ešte dve  ŽST Malacky a Margecany, ktoré v tomto roku budú zrealizované.
Právne dokumenty