Železnice Slovenskej republiky


Podjazd pre autá pri ŽST Ilava


10.01.2014

Prečo ešte nie je sprístupnený novopostavený podjazd pre autá pri žst. v Ilave?
V súčasnom období prebieha konanie pre uvedenie novovybudovaného cestného podjazdu pri Žst. Ilava do predčasného užívania.  Žiadosť na uvedenie podjazdu do predčasného užívania bola na stavebný úrad podaná začiatkom mesiaca december 2013.  Je predpoklad, že cestný podjazd bude uvedený do predčasného užívania v priebehu I.Q 2014. 
Potvrďte alebo vyvráťte, prosím, informáciu, že sa bude musieť prerábať kvôli tomu, že je úzky pre prechod oprotiidúcich autobusov a väčších áut súčasne...
Nevieme odkiaľ máte takéto informácie, ale musíme Vás uistiť, že nie sú pravdivé.  Novovybudovaný cestný podjazd pri Žst. Ilava je zrealizovaný podľa schválenej projektovej dokumentácie a platného stavebného povolenia.  Pôvodné úrovňové železničné priecestie je  nahradené novým cestným podjazdom. Šírkové usporiadanie podjazdu vychádza z kategórie príslušnej cesty, pričom šírka komunikácie medzi obrubníkmi chodníka je 7,0 m to znamená, že šírka samotnej komunikácie (cesty) je  2 x 3 m  a k tomu ešte šírka krajnice, teda + 2 x 0,5 m.  Z uvedeného dôvodu nie je potrebné jeho prebudovanie. Ako vidno, ide o cestu štandardného typu, a preto nás zaráža konštatovanie, že podchod je úzky pre prechod oproti idúcich autobusov a väčších áut. 
Ak je to pravda,že je úzky,  kto spravil chybu? Alebo...nedal sa spraviť hneď na prvýkrát širší?
Vzhľadom na vyššie uvedené, odpoveď na otázku č.3 je bezpredmetná.
Právne dokumenty