Železnice Slovenskej republiky


Počet civilných úmrtí na železničných koľajach za posledné tri roky


24.01.2014

Dobrý deň prajem, chcem Vás poprosiť o dáta k počtu civilných úmrtí na železničných koľajach za posledné tri roky pokiaľ by to bolo možné. Máte vy vo firme nejaké vysvetlenie, prečo tie čísla stúpajú, resp. ako si to vysvetľujete a či pripravujete alebo robíte nejaké špeciálne opatrenia, aby to nestúpalo, resp. klesalo? Ako dopadli konkrétne tie deti hrajúce sa na koľajach? Vyviazli len so zraneniami alebo ako?
K uvedeným zrážkam je potrebné vo všeobecnosti  dodať, že na toto nemajú ŽSR žiaden vplyv,  nie je možné oplotiť  3600 km tratí, ktoré spravujeme. Ide o neoprávnený pohyb civilnej osoby v priechodovom priereze koľaje, kde je pohyb cudzích osôb (mimo zamestnancov železníc) prísne zakaáaný a životu nebezpečný. V uvedených štatistikách sú zahrnuté samovraždy, zrážky z nepozornosti a neopatrnosti, ale aj pohyb bezdomovcov či ľudí pod vplyvom alkoholu. Mali sme aj prípady malých detí, ktoré sa na koľajach hrali!!!
Ohľadne samovrážd je dôležité uviezť, že ako samovraždy ŽSR evidujú len tie, pri ktorých je spoľahlivo preukázateľné, že ide o samovraždu, tzn. nájde sa očitý svedok, ktorý môže samovraždu dosvedčiť (zväčša výpoveď rušňovodiča, resp. iný náhodný svedok) , alebo sa nájde list pre pozostalých na rozlúčku. 
Rok 2013: smrteľné zranenie 100 osôb (z toho 52 prípadov samovrážd) , ťažké zranenie 28 osôb, ( z toho 3 prípady pokusov o samovraždu)
Rok 2012: smrteľné zranenie 85 osôb (z toho 38 prípadov samovrážd), ťažké zranenie 29 osôb, (z toho 3 prípady pokusov o samovraždu)
Rok 2011: smrteľné zranenie 77 osôb (z toho 39 prípadov samovrážd), ťažké zranenie 26 osôb, (z toho 2 prípady pokusov o samovraždu)
Ako sme Vám už uviedli, ŽSR na uvedené samovraždy nemajú žiadny vplyv. Máme 3 600 km tratí, ktoré nie je možné dennodenne v celom rozsahu 24 hodín na každom metri sledovať, či sa tam niekto cudzí nepohybuje, alebo neplánuje spáchať samovraždu. Oplotiť 3 600 km nie je v silách ŽSR. Je to vždy o individuálnom rozhodnutí konkrétneho človeka. Skôr je to otázka na jeho rodinu, okolie, blízkych, ako na ŽSR, aby si všímali, čo človeka trápi, či sa mu stalo niečo, s čím si nevie rady.  Z nášho pohľadu je každá samovražda obrovskou tragédiou, navyše pri zrážke s vlakom dochádza k rozsiahlym devastačným poraneniam, čo nie je nič príjemné pre pozostalých, ktorí musia prísť telo identifikovať. Nehovoriac o traume, ktorú, a neraz opakovane, zažívajú rušňovodiči a vlakový personál.  Znamená to tiež výrazné meškanie vlakov, zdržanie cestujúcich a narušenie cestovného poriadku, vyšetrovanie niekedy podľa závažnosti trvá aj hodiny. Nie je to však len problém Slovenska, samovraždy skokom pod vlak sú bežné aj v okolitých krajinách. 
ŽSR prijali v tomto smere už pred časom opatrenia, aby si pracovníci ŽSR v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu všímali či už v staniciach ale aj mimo staníc, popri tratiach podozrivé správanie sa osôb, osôb pod vplyvom alkoholu, osôb, ktoré sa len tak bezcieľne pohybujú v okolí koľajiska. Za posledné obdobie aj vďaka všímavej verejnosti sme takto zabránili samovražde najmenej dvom ľuďom. 
Zrážka vlaku s osobou (dieťaťom) v priechodnom priereze koľaje sa stali dve:
30.5.2004  miesto nehody: Markušovce - Spišská Nová Ves km 171,163; usmrtený  A. G. narodený 4.2.2002
19.7.2007 miesto nehody: Markušovce - Spišská Nová Ves km 171,1; usmrtený L. G. narodený 30.12.2005

Nie sú započítané smrteľné a ťažké zranenia, ktoré vznikli pri nehodách na železničných priecestiach, tie nájdete na na ašom webe: 
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2014/januar/zeleznicne-priecestia-vseobecne-informacie-statistiky.html?page_id=2878

Ďakujem veľmi pekne. Len technikalita: Čo je to priechodný prierez koľaje? Taktiež mi prišli údaje o samovraždách z Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré vykazujú počty samovrážd zhruba v 20-kach a odvolávajú sa na informácie z pracovísk súdneho lekárstva. Dá sa nejako vysvetliť prečo sú tieto údaje také odlišné od Vašich?
Priechodný prierez koľaje je presne vymedzený voľný priestor, v ktorej je po koľaji vykonávaný pohyb koľajového vozidla, a je vymedzený tak, aby pohyb tohto vozidla bol bezpečný a aby okolím predmetnej koľaje (hornina, flóra, stavby, zariadenia a.i.) nebol nijako rušený“. Znamená to, že pre nerušenú jazdu koľajových vozidiel na trati a v stanici tento priechodný prierez musí zostať voľný.
ŽSR sa vo vyhotovení svojich štatistík riadi usmernením MDVRR a Ministerstva vnútra SR. Čo sa týka rozdielu v štatistikách, ŽSR nedisponujú informáciami, na akom základe vyhotovuje štatistiky Národné centrum zdravotníckych informácií, takže sa ŽSR k ich štatistikám nevedia vyjadriť.
Právne dokumenty