Železnice Slovenskej republiky


Nehody v okrese Považská Bystrica


22.01.2014

Dobrý deň, zaujíma ma:
- aká oblasť spadá z poh'ladu ŽSR do okresu Považská Bystrica, koľko km trať
Infraštruktúra ŽSR pretína okres Považská Bystrica traťou Bratislava – Žilina – Košice. V  prípade okresu Považská Bystrica sa jedná o úsek železničnej trate od km  180,0 do km 163,400...
- koľko nehôd sa na tomto území stalo v roku 2013, o aké konkrétne nehody išlo, ak ich bolo viac tak aspoň tie najvážnejšie, a ako to je v porovnaní s rokom 2012
Vo vyššie uvedenom úseku trate (km 163,400 – 180,000) Bratislava – Žilina – Košice sa v roku 2013 stalo 5 väčších nehôd a 8 prevádzkových porúch, dokopy 13 udalostí. Najzávažnejšie nehody sú uvedené v tabuľke. V roku 2012 sa v uvedenom úseku stalo 13 udalostí, z toho 9 nehôd a 4 prevádzkové poruchy .

 

Nehody v okrese Považská Bystrica

dátum/čas

Kategória nehody/miesto/popis udalosti

29.4.2013
17:35

A5 Považská Bystrica - Považská Teplá
Počas jazdy vlaku Služ 95650 ŽSR v km 171,536, došlo k zrazeniu a usmrteniu muža, ktorý sa úmyselne pohyboval v priechodnom priereze koľaje.


13.8.2013
14:12

A5 Púchov - Považská Bystrica
Počas jazdy vlaku R 607 ZSSK v km 169,150 došlo k zrazeniu a usmrteniu osoby nachádzajúcej sa úmyselne v priechodnom priereze jazdy vlaku.


30.8.2013
14:08

A5 Považská Bystrica - Považská Teplá
Počas jazdy vlaku Ex 120 ZSSK v km 171,750  cudzia osoba úmyselne vstúpila do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku.


4.10.2013

20:31

A5 Púchov - Považská Bystrica
Počas jazdy vlaku Os 3321 ZSSK v km 164,669 došlo k narušeniu prechodného prierezu vlaku civilnou osobou a následnému zrazeniu a usmrteniu civilnej osoby (neumyselne)


10.12.2013
18:41

A5 Považská Bystrica - Považská Teplá
Počas jazdy vlaku Os 3319 ZSSK v km 174,210 došlo k zrazeniu     a usmrteniu osoby, ktorá tesne pred vlakom úmyselne vstúpila do priechodného prierezu 1. traťovej koľaje

 

- na záver nejaké varovanie pre občanov aby boli obozretní a zbytočne neriskovali
....  Nevstupovať na teleso dráhy (zák. 513Z.z. § 4 ods. 5) mimo vyhradených miest ako sú železničné priecestia a priechody. Dbať na zvýšenú opatrnosť pri prechádzaní cez železničné priecestie a rešpektovať svetelnú výstrahu na výstražníkoch priecestného zabezpečovacieho zariadenia, rešpektovať pokyny zamestnancov. Od júna v roku 2012 sú všetky železničné priecestia označené jedinečným identifikačným číslom (JIČ), ktoré je umiestnené na zadnej strane dopravnej značky A 30a, A30b výstražný kríž pred priecestím. V prípade poškodenej dopravnej značky je možné fóliu nalepiť na skriňu výstražníka zo strany od koľaje vľavo hore, prípadne na zadnú stranu dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“. V prípade vzniku nehody na železničnom priecestí resp. v prípade uviaznutia vozidla alebo inej mimoriadnej udalosti ktorá by mohla byť príčinou zrážky s užívateľmi cestnej komunikácie prípadne inej nehody na železničnom priecestí odporúčame nasledovný postup:
Osoba, ktorá spozoruje na železničnom priecestí nehodu, resp. inú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť na železničnej trati alebo v blízkosti priecestia, zavolá na „IZS SOS tel. č. 112“, alebo na „políciu tel. č. 158“ pomocou mobilného telefónu, resp. miesta najbližšieho telefonického spojenia. Súčasne nahlási službukonajúcemu operátorovi aj JIČ priecestia – napr. SP2727. Každé priecestie je označené písmenami SP (slovenské priecestie) a 4 - miestnym číslom.
Z databázy údajov zasielaných na IZS a PZ SR operátor podľa JIČ lokalizuje dotknuté priecestie. Z databázy údajov zistí telefónne číslo a upozorní príslušného výpravcu alebo dispečera s požiadavkou na prijatie potrebných opatrení pre zamedzenie nehody.
Operátor má aj ostatné potrebné údaje (GPS súradnice, elektrifikácia trate, názov komunikácie, žkm, cestný km príp. iné). Operátor pošle na výjazd IZS a nehodu následne oznámi polícii ...
Právne dokumenty