Železnice Slovenskej republiky


Nehodové udalosti a mimoriadnosti na tratiach ŽSR za 3. týždeň


21.01.2014

Informácia o nehodových udalostiach a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR za  3. týždeň 2014:

        ŽSR na svojich tratiach v uplynulom týždni zaznamenali dve nehodové udalosti, pri ktorých jedna osoba zomrela a jedna bola ťažko zranená. Za uplynulý týždeň došlo k jednej zrážke na železničnom priecestí a v dvoch prípadoch vodiči áut poškodili rahná na zabezpečovacom zariadení železničných priecestí .

Bilancia nehôd na železničných priecestiach za rok 2013 je priaznivejšia, ako v roku 2012. ŽSR v roku 2013 zaznamenali celkovo 46 nehôd (o 4 menej ako v roku 2012), pri ktorých zahynulo 10 osôb (o 11 menej ako v roku 2012) a 12 sa ťažko zranilo ( o 3 menej ako v roku 2012) . Všetky tragické nehody na železničných priecestiach sa stali z viny účastníkov cestnej premávky, ktorí nerešpektovali zákon o premávke na pozemných komunikáciách, pred priecestím nezastali a nepresvedčili sa o bezpečnom prejazde cez priecestie, išli na červenú, alebo dokonca cez zatvorené závory.

Rok

Počet priecestí

Počet nehôd

Počet mŕtvych

Počet ťažko zranených

2005

2479

71

7

16

2006

2322

60

12

9

2007

2307

69

6

14

2008

2307

69

17

17

2009

2265

51

26

14

2010

2220

50

11

7

2011

2205

50

12

14

2012

2160

50

21

15

2013

2155

46

10

 12

 
Celkový počet železničných priecestí je k 1. 1. 2014  2 149 z toho zabezpečených 1 088 a nezabezpečených 1 061. Od roku 2004 – teda za posledných desať rokov sa ich počet znížil o 330 a v tomto trende majú ŽSR záujem pokračovať.

ŽSR naďalej zaznamenávajú zvýšený počet krádeží a úmyselného poškodenia súčastí železničnej infraštruktúry, ktoré môžu vážne narušiť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. Za uplynulý týždeň sme zaznamenali až 15 prípadov, predovšetkým krádeží prepojok, tranformátorov, káblov. Hoci ŽSR robia pravidelné prehliadky tratí, na elimináciu trestnej činnosti je potrebná všímavosť verejnosti a pomoc pri odhaľovaní páchateľov.  Pripomíname, že zberne surovín by uvedené predmety nemali vykupovať, nakoľko sú ľahko identifikovateľné, že ide o súčasti zo železnice, a teda s najväčšou pravdepodobnosťou boli získané krádežou. ŽSR prosia verejnosť, aby bola všímavá a pri akýchkoľvek náznakoch nelegálnej činnosti, zdržiavaní sa nepovolaných osôb v blízkosti železničnej infraštruktúry, aby kontaktovali políciu a pomohli tak zabrániť vážnym materiálnym škodám, ale predovšetkým vážnemu ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

Výnimočným prípadom bolo v uplynulom týždni nájdenie mŕtvoly muža na železničnej stanici v Žiline, kde si ho všimli pri toaletách príslušníci polície. Pravdepodobne išlo o bezdomovca, ktorý zomrel bez cudzieho zavinenia. V blízkosti ŽST Tvrdošovce sa podarilo zabrániť samovražde muža.  

Kategorizované udalosti (nehody/prevádzkové poruchy)

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky(meškanie/prerušenie)

13.1.2014
6:46 h

Čotlovo – Tornaľa, km 15,200
Vlak R 810 zrazil a usmrtil civilnú osobu (muž r. 1951).

3 vlaky / 311 minút
Doprava prerušená do 10:35 h.


13.1.2013
18:02 h

Kozárovce – Veľké Kozmálovce, zabezpečené priecestie v km 11,312
Cestné motorové vozidlo narazilo do vlaku R 814 prechádzajúceho cez priecestie vo výstražnom stave. Rušňovodič o zrážke vyrozumený v ŽST Šurany.  Spolujazdkyňa ťažko zranená.

1 vlak / 20 minút

 

 

Ostatné udalosti

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky(meškanie/prerušenie)

 

Breznička – Katarínska Huta 
V presne nezistenom čase od 20.12.2013 do 13.1.2014 boli odcudzené koľajové spojky v počte cca 150 ks.

 

13.1.2014
18:52 h

Lietavská Lúčka – Bytčica
Vlak Os 3521 zrazil srnu.

Rušeň má poškodený pluh.

14.1.2014
3.10 h

Topoľčany 
Pri otváraní vestibulu zistený poškodený zámok na dverách a vylomené dvere na novinovom stánku vo vestibule. Ohlásené PZ ŽP Topoľčany.

 

14.1.2014
10:00 h

Štrba 
Cestujúci ohlásil usmrtenú srnu, ležiacu na koľaji č. 4. Srna zrazená neznámym vlakom. Vyrozumený OŽP PZ Poprad.

 

14.1.2014
11:30 h

Vydrník 
Zistená krádež 2 ks zváracích káblov (cca 2x10m),  1 ks predlžovacieho kábla 220 V (100 m), a 2 ks vodivých prepojok zo skladu traťového obvodu Vydrník. Šetrí ŽP Poprad Tatry.

 

14.1.2014
16:52 h

Spišské Vlachy - Markušovce v km 153,000
Vlak R 612 zrazil srnu.

Rušeň má poškodený pluh.

14.1.2014
17:27 h

Vlkanová  - Radvaň 
Vlak Zr 1850 zrazil laň.

 

14.1.2014
17:50 h

Podolínec – Stará Ľubovňa 
Vlak Os 8319 zrazil srnu.

 

15.1.2014
04:25 h

Žilina 
PZ SR Žilina našla na lavičke prvého nástupišťa mŕtvolu muža (bezdomovec) v blízkosti verejného WC. Po lekárskej obhliadke pohrebná služba telo odviezla o 05.35 hod. Cudzie zavinenie nebolo zistené.

 

15.1.2014
13:10 h

Sekule – Kúty 
Zrážka bažanta s vlakom EC 170. 

Rušeň má rozbité predné pravé svetlo.

15.1.2014
17:05 h

Piešťany
Po indikácii poruchy trpasličieho zriaďovacieho návestidla Se18 bol následne rušňovodičom vlaku R 608 ohlásený požiar tohto návestidla. Požiar uhasený svojpomocne rušňovodičom vlaku 1.nsl.57101  a následne privolaným HAZZ Piešťany – ukončenie zásahu o 17.40 h. Po prehliadke zamestnancom ŽSR boli tiež zistené rozbité sklá na zriaďovacích návestidlách Se19 a Se20 . Vyrozumená ŽP PZ Trnava. Príčina a výška škody bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. Bez ďalšieho vplyvu na prevádzku. 

 

15.1.2014
22:08 h

St. Ľubovňa- Podolínec, v km 26,200
Vlak Os 8326 zrazil srnu.

Rušeň poškodený.

15.1.214
22:40 h

Kráľova Lehota, koľaj č.1
Pracovník ŽSR zistil ukradnuté dve prepojovacie laná v km 242,087. Šetrí ŽP Vrútky.

 

16.1.2014
05:35 h

Veľký Šariš – Sabinov, v km 28,300
Počas jazdy vlaku Os 8760 došlo k zrazeniu lane. Nahlásené OŽP PZ Prešov

Na rušni ohnutý pluh.

16.1.2014
10:28 h

Malacky
Počas kontrolnej činnosti bolo pochôdzkou v koľajisku zistené poškodenie  zriaďovacieho návestidla Se3.  Na zriaďovacom návestidle Se3 je rozbité krycie sklo na návesti „Posun dovolený“ a čiastočne rozbité krycie sklo na návesti „Posun zakázaný“. Oznámené PZ ŽP Bratislava.

 

16.1.2014
10:30 h

Svätý Jur 
Zistená krádež dvoch osvetľovacích telies v podchode pre cestujúcich. Oznámené PZ ŽP Bratislava.

 

16.1.2014
11:07 h

Sládkovičovo 
Dozorcom výhybiek zistené krádež krytov na výhybkách č. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Oznámené PZ ŽP Trnava.

 

16.1.2014
11:45 h

Prakovce
Počas odstraňovania poruchy na výhybke č.8 zistil návestný majster krádež  6ks vodivých prepojok. Hlásené ŽP Spišská Nová Ves .

 

16.1.2014
13:30 h

Nové Zámky
Zistené znečistenie motorového vozňa 812 028-3 grafitmi. Oznámené OŽP PZ N. Zámky.

 

16.1.2014
 15:30 h

Želiezovce
Na priecestí v km 30,290 nákladné vozidlo Tatra EPČ LV -216-BS pri zatváraní priecestia pre vlak Os 5910 podišlo pod rahno závor a jedno rahno zlomilo. Vyšetruje PZ SR Levice.

 

16.1.2014
 18.05 h

Piešťany
Nastala indikácia prepálenia žiarovky modrého svetla na návestidle Se 19 a vzápätí aj na náv. Se 18-podozrenie na vandalizmus. Na miesto okamžite vyslaný dozorca dopravne Piešťany, ktorý z miesta ohlásil na náv. Se 18 rozbité vonkajšie sklá a žiarovky oboch svetiel a na náv. Se 19, ktoré bolo pravdepodobne poliate zápalnou látkou a zapálené (teleso návestidla je plastové -úplne zhorené). Na mieste zasahoval Požiarny zbor mesta Piešťany a Polícia SR. Šetrí ŽP Trnava.

 

16.1.2014
 18.04 h

Veľké Leváre - Malacky
Vlak Os 2033 zrazil srnku.

 

16.1.2014
 22:35 h

Hr. Dúbrava – Žiar nad Hronom, v km 63,092
Vlak Os 5782 zrazil srnku.

Na rušni poškodený pluh.

17.1.2014
 05:35 h

Želiezovce
Na priecestí v km 30,290 zistené poškodenie jedného rahna neznámym CMV. Vyšetruje PZ SR Levice.

 

17.1.2014
 12:40 h

Nálepkovo – Švedlár
Počas odstraňovania poruchy ( zo 16.01.2014 o 21:30 h) zistená pracovníkom OZT krádež cca 340 m kábla. Nahlásené PZ ŽP Spiš. Nová Ves.

 

17.1.2014
19:50 h

Tvrdošovce  
Na základe telefonickej informácie o samovražedných sklonoch civilnej osoby bol pri vchodovom návestidle 1S na 1.TK zadržaný až do príchodu privolanej hliadky ŽP PZ NZ vlak Os 4629. Osoba bola následne zadržaná – súhlas na ďalšiu jazdu vlaku daný o 20.15 h.

Os 4623 +23 minút

17.1.2014
 20.15 h

Bernolákovo  
Zistená krádež oddeľovacích transformátorov osvetľovacích telies v počte 4 ks. Vyšetruje ŽP PZ Bratislava.

 

18.1.2014
 07:15 h

Bernolákovo
Zistená krádež osvetľovacích transformátorov osvetľovacích telies v počte 6 ks. Vyšetruje ŽP PZ Bratislava.

 

18.1.2014
 12:15 h

Krásna nad Hornádom 
Civilnou osobou hlásený pohyb cudzej osoby v koľajisku.  Následne výpravcom zistená krádež traťového materiálu (118 ks vrtúľ a 60 ks krúžkov). Výška škody sa zisťuje, vyšetruje ŽP Košice.

 

18.1.2014
 19:45 h

Slovenské Nové Mesto
Zistená krádež zadných dverí do kotolne. Vyšetruje ŽP Trebišov.

 

19.1.2014
 14:45 h

Fiľakovo
Pri poškodzovaní majetku a krádeži vyrušení vedúcim posunu neznámi páchatelia, ktorí odrezali 3. káble z prívesných vozňov a následne ušli. Šetrí ŽP Lučenec.

 

19.1.2014
 17:50 h

Petrovce nad Laborcom – Michalovce 
Vlak R 914+2´ zrazil diviaka.

Rušeň má ohnutý pluh.

20.1.2014
 05:00 h

Medzibrod  - Slovenská Ľupča 
Vlak Os 7700 zrazil srnu.

 

 
Právne dokumenty