Železnice Slovenskej republiky


Nehodové udalosti a mimoriadnosti na tratiach ŽSR za 2. týždeň


14.01.2014


ŽSR na svojich tratiach v uplynulom týždni zaznamenali štyri nehodové udalosti, pri ktorých boli zaznamenané tri úmrtia civilných osôb a jedno ťažké zranenie rušňovodiča po náraze bažanta do čelného skla rušňa. ŽSR naďalej zaznamenávajú zvýšený počet krádeží súčastí železničnej infraštruktúry, ktoré môžu vážne narušiť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy. Pripomíname, že zberne surovín by uvedené predmety nemali vykupovať, nakoľko sú ľahko identifikovateľné, že ide o súčasti zo železnice, a teda s najväčšou pravdepodobnosťou boli získané krádežou. ŽSR prosia verejnosť, aby bola všímavá a pri akýchkoľvek náznakoch nelegálnej činnosti, zdržiavaní sa nepovolaných osôb v blízkosti železničnej infraštruktúry, aby kontaktovali políciu a pomohli tak zabrániť vážnym materiálnym škodám, ale predovšetkým vážnemu ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

V uplynulom týždni ŽSR tiež zaznamenali desať prípadov zrážky vlaku s lesnou zverou. Tieto prípady sú veľmi časté, rušňovodič vlaku však nemá takmer žiadnu šancu sa takejto zrážke vyhnúť. ŽSR z pohľadu manažéra infraštruktúry tiež má minimálne možnosti, ako uvedeným zrážkam zabrániť, alebo ich eliminovať. ŽSR spravujú 3631 km tratí, takže napríklad oplotiť trate je pri takomto počte nereálne. Každá zrážka s lesnou zverou je hlásená polícii, resp. príslušnému poľovníckemu združeniu. Uvedené zrážky spôsobujú meškanie vlakov a neraz aj poškodenie rušňa vlaku.

     

Kategorizované udalosti
(nehody/prevádzkové poruchy)

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky(meškanie/prerušenie)


7.1.2014
12:45 h

Poprad Tatry – Vydrník,
traťová koľaj č.1, km 194,300.
Vlak R 603 ZSSK zrazil a usmrtil civilnú osobu (muž, r. 1965).

7 vlakov / 365 minút
Jednokoľajná prevádzka rýchlosťou 10 km/h okolo miesta udalosti od 14:04 – 14:35 h.


7.1.2014
06:55 h

Výhybňa Brestovany – Trnava,
traťová koľaj č.2, km 51,000.
Počas jazdy vlaku R 720 ZSSK letiaci vták rozbil predné čelné sklo na rušni a črepiny zranili oko rušňovodiča. V Trnave bola privolaná RZP a rušňovodiča odviezli na vyšetrenie.

R odrieknutý v úseku Trnava – Bratislava hl. 
Rušňovodič zníženou rýchlosťou prišiel s vlakom do ŽST Trnava na koľaj č. 106 (prvé nástupište).


8.1.2014
00:59 h

Ludanice – Topoľčany,
km 66,178. 
Rušňovodič vlaku Pn 68721 ZSCS spozoroval telo ležiace v blízkosti traťovej koľaje. Po príchode železničnej polície (ŽP) a RZP sa zistilo, že ide o mŕtvu osobu ženského pohlavia (r. 1992), presnú príčinu smrti vyšetruje PZ SR.

Pn 68721 / 55 minút
Prerušená doprava od 00:59 – 02:15 h.


9.1.2014
08:35

Ličartovce – Kysak,
km 2,950.
Rušňovodič vlaku Sv 8791 spozoroval mŕtvolu neznámej civilnej osoby (muž) v priechodnom priereze. Usmrtenie osoby neznámej totožnosti nastalo pohybom nezisteného železničného vozidla.

5 vlakov / 102 minút
Prerušená doprava od
08:40-11:42

   

 

 Právne dokumenty