Železnice Slovenskej republiky


EÚ/trať pri Trenčíne


21.01.2014

Prosím Vás o vyjadrenie k otázkam ... Európska komisia začala vyšetrovanie už skončeného tendra ŽSR na modernizáciu trate Zlatovce - Tren. Teplá (zrejme na podnet skupiny Skanska)?
Aké je stanovisko ŽSR k tomuto prípadu, resp. začatiu vyšetrovania?
ŽSR realizovali verejnú súťaž na výber zhotoviteľa predmetnej stavby v zmysle platných zákonov a smerníc EÚ.  Vo vzťahu k požiadavke Európskej komisie týkajúcej sa predmetnej záležitosti  zároveň uvádzame, že ŽSR nie sú oprávnené vyjadrovať sa k otázke revízneho systému v slovenskej praxi verejného obstarávania. 
S odstupom času, nepoškodili ŽSR Skansku tým, že ju opakovane vylúčili?
Viď odpoveď na otázku č. 1.
Nehrozí zatiaľ pozastavenie platieb zo zdrojov EÚ na pokračujúce práce na železnici pri Trenčíne?
Nevidíme žiaden dôvod na takýto krok zo strany EK.
Čo by sa asi stalo, keby EÚ zastavila financovanie stavby a žiadala vrátiť už použité peniaze? Mohla by stavba pokračovať bez zdrojov EÚ?
Ide o čisto o hypotetickú otázku a neprináleží nám ju komentovať.
Aký je aktulizovaný stav financovania modernizácie úsekov celkovo, z toho z EÚ k 31. 12. 2013, prípadne k 15. 1. 2014 a plánované termíny ukončenia prác?
Podrobné informácie o modernizácii sme Vám poskytli v závere roka 2013, všetky harmonogramy sa dodržiavajú. ŽSR v tomto smere nemajú žiadne zasadne problémy, iba bežné problémy, ktoré sa vyskytujú na každej zložitej stavbe obdobného charakteru ako je modernizácia trate za plnej prevádzky a ešte k tomu realizovaná aj v jednotlivých mestách, čím samozrejme dochádza k dočasným obmedzeniam obyvateľov mesta.
Zlatovce - Tren. Teplá:                  termín ukončenia podľa zmluvy 201038/PO je február 2016                     uhradené k 15.1.2014  - 44 106 616,55 EUR z toho EÚ 37 490 624,06 EUR
Tren. Teplá - Beluša:                     termín ukončenia  podľa zmluvy č.2009/FC/01/006 je máj 2014               uhradené k 15.1.2014  - 192 504 714,87 EUR z toho EÚ 154 913 273,90 EUR
Beluša - Púchov:                           termín ukončenia podľa zmluvy č.601509/2011 je apríl 2015                   uhradené k 15.1.2014  -15 420 489,37 EUR z toho EÚ 13 085 204,17 EUR
Právne dokumenty