Železnice Slovenskej republiky


ŽSR modernizácia - Trenčín (most)


07.02.2014

Prosím Vás o informácie - most Trenčín, či výstavba pokračuje podľa harmonogramu, na čom sa v súčasnosti pracuje, kedy výstavba mostu začala, kedy most dokončia a kedy po ňom prejdú prvé vlaky.
Áno, výstavba nového železničného mosta v Trenčíne pokračuje plne v zmysle schváleného harmonogramu.
V súčasnosti sú pred dokončením piliere č. 2,3,4,5 a začali sa práce na zakladaní piliera č. 7 a opory č. 8. Realizácia piliera č. 6 sa začne, až po uvoľnení koryta rieky Váh medzi piliermi č. a 5. 
Výstavba mosta začala v apríli roku 2013.
Most bude dokončený v lete 2015 a prvé vlaky cez neho prejdú začiatkom jesene 2015. 
Zaujímajú ma aj parametre mostu - dĺžka, šírka, materiály, prípadne ďalšie údaje a zaujímavosti.
Celková dĺžka 7 polového železničného mostu je 343 m, konštruovaný je na rýchlosť 140 km/h., pričom je samostatný pre každú koľaj so šírkou 7050 mm, s nosnou konštrukciou z predpätého betónu realizovanou metódou letmej betonáže. Železničný zvršok bude tvoriť pevná jazdná dráha. 

Prípadne pozri ďalšie informácie:
http://www.zsr.sk/slovensky/media-room/archiv-vyjadreni-2013/november/zsr-modernizacia-trencin.html?page_id=2779&show_search_term=trenčín
Právne dokumenty