Železnice Slovenskej republiky


Železničný priechod - Brodské - trúbenie vlakov


06.02.2014

Dobrý deň, v obci Brodské v okrese Skalica,  od 24. januára začali pravidelne cez  deň  i v noci prechádzajúce vlaky obcou trúbiť. Doteraz tam nič také nebolo. V obci majú priechod pre  pasažierov, ktorí idú k vlaku. Chcela by som vedieť prečo  vlaky, ktoré doteraz nikdy netrúbili zrazu začali trúbiť? Pri železnici je vyše 200 rodinných domov a ľudí to veľmi ruší. V noci nemôžu pokojne spávať. Obyvatelia – cestujúci  sa sťažovali , že je zamknuté aj WC na stanici. Prečo?
Traťový úsek Kúty – Štátna hranica Česká republika je technický  projektovaný na traťovú rýchlosť 120 km/hod.
V koľaji č.1 a 2 je zabudovaný  „Priechod“ na prechod  cestujúcej verejnosti  k nástupišťu ku  koľají č. 2 , v smere jazdy ŽST  Kúty - Česká republika. Tento  priechod nie je zabezpečený zabezpečovacím zariadením.  Keďže ide o trať zaradenú do siete ,,Koridorových tratí“, ako súčasť IV. koridoru  a na základe prehodnotenia nezabezpečených železničných priecestí, v záujme zvýšenia bezpečnosti cestujúcich - ŽSR museli  prijať v zmysle služobných predpisov Z1,Z12 ako aj Zákona č. 513/2009 Zákon o dráhach opatrenia na zaistenie bezpečnosti cestujúcej verejnosti. Takže vlaky prechádzajúce týmto priechodom trúbia a je tu aj obmedzená rýchlosť vlakov na 100 km/hod.
Naším záujmom je uvedený stav urýchlene riešiť, preto v zmysle vládneho projektu na zvyšovanie stupňa zabezpečenia železničných priecestí  bude tento priechod navrhnutý do plánu investícii ako jedna z priorít pre rok 2014  -  s cieľom zabezpečiť tento priechod zabezpečovacím zariadením, ktoré by zaručilo bezpečnosť cestujúcich pri projektovanej traťovej rýchlosti. 
WC nie je trvalo uzatvorené. Prijatý režim zatvárania a otvárania je nasledovný:
Kľúč  počas služby v pracovných dňoch je u zamestnankyne spoločnosti ZSSK v kancelárii. Na požiadanie cestujúceho  tento kľúč vydá.
Problém je počas soboty a nedele, kedy spoločnosť od 1.1.2014 neobsadzuje službu svojím zamestnancom.
Uvedený stav je v riešení. Nemôžeme však tieto sociálne zariadenia ponechať bez dozoru, nakoľko máme skúsenosti z minulosti, kedy došlo k veľkej devastácii sociálnych zariadení na uvedenej zástavke, zdržiavali by sa tam bezdomovci a asociáli.
Mrzí nás, že sme boli nútení prijať takéto opatrenia, ale ŽSR zodpovedá za tento majetok a nemôžeme ho nechať zničiť.
Právne dokumenty