Železnice Slovenskej republiky


Nehoda - strhnuté trolejové vedenie pri Novom Meste nad Váhom


05.02.2014

Dnes, 05.02.2014, vlak IC 500 z Košíc do Bratislavy o 9:29 hod strhol predným zberačom trolejové vedenie na druhej traťovej koľaji pri východe vlaku z tunela Turecký vrch. Vlak zostal stáť pred železničnou stanicou Nové Mesto nad Váhom.
Zadný zberač je  poškodený. Taktiež je poškodených 500-700 m trolejového vedenia druhej traťovej koľaje avšak nie je poškodené nosné lano trolejového vedenia.  Spadnuté trolejové vedenie zasahuje aj do prvej traťovej koľaje. Takže úsek bol nezjazdný v oboch smeroch.

O 11.51 hod sa podarilo sprevádzkovať 1. traťovú koľaj, okolo miesta mimoriadnosti je prechodné zníženie rýchlosti vlakov na 50 km/h. Na odstraňovaní následkov spadnutého trakčného koľajového vedenia sa ďalej pracuje.

Doprava na hlavnom ťahu Bratislava –Košice je realizovaná obojsmerne po jednej traťovej koľaji, okolo miesta mimoriadnosti  jazdia vlaky zníženou 50 km /hod. Po 13. hodine sa doprava vrátila do normálu a je realizovaná podľa cestovného poriadku s meškaním vlakov maximálne do 15 minút. Pracovníci ŽSR naďalej pracujú na oprave poškodeného trakčného vedenia, príčiny mimoriadnosti sú predmetom vyšetrovania, výška škôd bude vyčíslená dodatočne. 

V dôsledku mimoriadnosti meškalo 5 vlakov v rozmedzí 80 -100 minút, inkriminované IC malo meškanie 176 minút.

 Právne dokumenty