Železnice Slovenskej republiky


Činnosť priecestného zabezpečovacieho zariadenia typu AŽD 71 so 4 polovičnými závorami


07.02.2014

Denne prechádzam autom cez zabezpečené železničné priecestie. Všimol som si „rozdiel“ pri zatváraní rámp pred príchodom vlaku a pri otváraní rámp po prechode vlaku. V prvom prípade idú dole naraz všetky štyri rampy, po prechode idú hore najprv „protichodné“ a po dvoch až troch sekundách aj rampy v smere jazdy auta. Prečo?
Vo Vašej emailovej správe požadujete naše stanovisko k postupnému zdvíhaniu závorových brvien, ktoré pozorujete na nemenovanom priecestí. Nakoľko neuvádzate označenie priecestia (evidenčné číslo nachádzajúce sa zo zadnej strany výstražného kríža alebo skrine výstražníka v tvare „SPXXXX“) alebo miesto, kde sa nachádza, podľa popisu činnosti predpokladáme, že sa jedná o priecestné zabezpečovacie zariadenie (PZZ) typu AŽD 71 so 4 polovičnými závorami.
Vami popisovaná činnosť závorových brvien je pre tento typ PZZ štandardná. Výrobca vo svojom technickom popise uvádza: „Postupné zdvíhanie umožňuje rovnomernejšie zaťaženie zdrojov. Ako prvé sa vždy zdvíhajú brvná vľavo v smere jazdy cestných vozidiel. Ako druhé sa zdvíhajú brvná vpravo v smere jazdy cestných vozidiel a tieto sa zapoja do činnosti až po dosiahnutí hornej polohy prvých brvien...“.
Vysvetlenie:
Pri zatváraní závorových brvien je zaťaženie napájacích zdrojov minimálne, pretože zatváranie (sklápanie) je zabezpečené vlastnou váhou závorových brvien. Otváranie je zabezpečené elektromotormi, ktoré sú napájané z batérie. V prípade chodu všetkých elektromotorov naraz, by dochádzalo k neúmernému (aj keď krátkodobému) zaťažovaniu batérie a elektrických obvodov.
Poradie zdvíhania závorových brvien je zvolené s ohľadom na bezpečnosť, aby bol najprv zabezpečený voľný prejazd za priecestím a až potom dovolený vjazd na priecestie. Upozorňujeme, že podľa § 28 odsek a) Zákona 8/2009 o cestnej premávke „vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia“. Táto výstraha skončí po prejazde vlaku až vtedy, keď sú všetky závorové brvná v hornej koncovej polohe a k PZZ sa neblíži ďalšie koľajové vozidlo. Podľa STN P 34 2651 je u týchto typov PZZ mechanická výstraha len doplnkovou výstrahou a preto vodič cestnej premávky, kvôli svojej bezpečnosti a bezpečnosti iných osôb a vlakovej dopravy, musí dodržiavať už spomenutý Zákon o cestnej premávke.
Právne dokumenty