Železnice Slovenskej republiky


Bezpečnejšie na priecestiach


11.02.2014

Bezpečnejšie na priecestiach - nové zariadenie upozorní vodičov aj na prichádzajúci vlak:

     Zariadenie, podobné tomu, ktoré poznáme v obciach a upozorňuje vodičov na ich aktuálnu rýchlosť pribudlo (ako pilotný projekt) aj pred železničným priecestím v Psiaroch.  Upozorní Vás, ale  nielen na prípadnú prekročenú rýchlosť. V prípade, že sa v rovnakom čase k priecestiu blíži vlak, naliehavým blikaním Vás upozorní aj naň.   

    „Zariadenie meria rýchlosť prechádzajúcich vozidiel zabudovaným radarom a zobrazuje ju na displeji. Zároveň sníma stav výstražníkov na priecestí. Limitná rýchlosť je nastavená na 50km/hod. Pri jej prekročení sa rýchlosť zobrazuje na červeno a bliká nápis - SPOMAĽ!

     V prípade poruchy sa limitná rýchlosť automaticky prepne na hodnotu 30km/hod. a všetky hodnoty rýchlosti nad túto hranicu sú zobrazované na červeno. V prípade spustenia výstrahy na výstražníkoch sa prestáva merať rýchlosť a na tabuliach sa rozbliká nápis - POZOR VLAK! Ten bliká po celý čas, ako sú aktivované výstražníky,“ povedal Ing. Anton Rusňák z firmy Betamont, s. r. o., Zvolen. Vodiči tak majú informáciu o svojej aktuálnej rýchlosti pred priecestím, teda či dodržujú  aj povolenú rýchlosť v zmysle platného zákona. Zariadenie by malo priniesť vyššiu bezpečnosť na železničných priecestiach a hlavne na neprehľadných priecestiach umiestnených tesne za zákrutou cesty. Tým, že zariadenie sa montuje vo vzdialenosti 10 – 25 metrov, dokáže blikajúcim nápisom, pozor vlak, skôr upozorniť vodiča na situáciu na priecestí – prichádzajúci vlak.

      Informačné tabule v Psiaroch sú namontované na novoosadených stožiaroch vo vzdialenosti 25 m od výstražníkov. Pritom sa bralo do úvahy, že nesmú zakrývať jestvujúce dopravné značenie a výstražníky. Prenos informácií o stave výstražníkov na informačné tabule je riešený bezdrôtovo - rádiovým prenosom a napájanie informačných tabúľ je riešené solárnymi panelmi. 


                 

 

 

 Právne dokumenty