Železnice Slovenskej republiky


Projekt - Nosiči batožín ...


08.12.2014

Na Hlavnej stanici v Bratislave od pondelka 8. decembra 2014 pomáha cestujúcim sedem nosičov batožín. Ide o vybraných predajcov Nota bene, ktorých spoznáte podľa špeciálnej uniformy. Jedným z partnerov projektu sú aj Železnice Slovenskej republiky.

OZ Proti prúdu prišlo s novou myšlienkou zamestnávania ľudí bez domova. Siedmi predajcovia pouličného časopisu Nota bene budú zamestnaní ako nosiči batožín. Ich úlohou bude pomáhať najmä starším ľuďom a ženám s batožinou a taškami prekonať schody v budove Hlavnej stanice.  

Nosiči batožín budú v pilotnej prevádzke pracovať každý pondelok, stredu a v piatok od 9:00 do 13:00 hod.

“Na začiatku sme vybrali menej frekventované časy, aby si nosiči zvykli na novú prácu. Na úvod ich čaká neľahká úloha: rozbehnúť úplne novú službu a získať si dôveru ľudí. Ich úlohou bude osloviť cestujúceho, zvládnuť prípadné odmietnutie a vyriešiť problémové situácie, ktoré im táto práca prinesie,” vysvetľuje Sandra Tordová, riaditeľka OZ Proti prúdu. Nosičov budú viesť a podporovať aj sociálni pracovníci, ktorí ktorí im budú k dispozícii priamo na stanici.

Po úvodnej fáze budú nosiči pracovať v rušnejšej prevádzke. Ak sa podarí získať ďalšie zdroje našou víziou je zamestnať troch nosičov na polovičný úväzok aby poskytovali svoje služby každý deň. Ľudia nás môžu podporiť aj cez portál Dobrá krajina. 

Dlhy a exekúcie často bránia ľuďom bez domova zamestnať sa. Aby sme zvýšili ich šance násť si stabilné zamestnanie, súčasťou projektu je aj pilotný program odlžovania. Vrámci tohto programu nosičom zduplikujeme všetky peniaze, ktoré si odloží zo svojej mzdy na splatenie dlhov. Našim primárnym cieľom je predajcom pomôcť s odlžením najmä v zdravotných poisťovniach, aby mali prístup k zdravotnej pomoci.

Ľudia bez domova čelia mnohým problémom. “Často sa pohybujú v začarovanom kruhu. Aby mohli pracovať, musia mať adekvátne bývanie. Aby si ho dovolili zaplatiť, musia mať prácu a peniaze. A tu narážajú na problém, že na Slovensku je alarmujúci nedostatok cenovo dostupných verejných nájomných bytov. Väčšina ľudí bez domova vypadla zo systému, neberú sociálne dávky a tým ich dlh na zdravotnom poistení rastie. Neošetria ich u lekára, a následné exekúcie im bránia zamestnať sa, lebo zo sumy, ktorá im ostane, jednoducho neprežijú,“ povedala Sandra Tordová.  

S nápadom nosičov na stanici prišla jedna čitateľka Nota bene, ktorá si v e-maily povzdychla, ako sa musí vláčiť s batožinou po schodoch na Hlavnej stanici v Bratislave. Napadla jej myšlienka, aké by bolo úžasné, keby tam boli naši predajcovia a pomáhali s kuframi a taškami. Samozrejme v pekných uniformách, ktorými vzbudia dôveru u cestujúcich. „Nadchlo nás to, pretože sme si uvedomili, že práca nosiča prináša riešenia na dva problémy. Cestujúci získajú potrebnú pomoc a ľudia v núdzi prácu,” hovorí S. Tordová.

Ľudia bez domova sú často vnímaní najmä v roli tých, ktorým treba pomáhať. Teraz sa situácia obráti. Vybraní predajcovia Nota bene budú v úlohe nosičov, ktorí pomôžu cestujúcim s batožinou.

Hoci nie je zatiaľ v našich silách pokryť celú potrebu, aspoň svojou troškou prispejeme k uľahčeniu života mnohých cestujúcich. Naši predajcovia budú súčasťou riešenia problému, ktorý roky trápi mnohých návštevníkov Hlavnej stanice.  

Projekt Nosiči batožín realizuje OZ Proti prúdu v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a tiež vďaka finančnému príspevku Hlavného mesta SR. 

Partnermi projektu sú Železnice Slovenskej republiky, reklamná agentúra MADE BY VACULIK s.r.o., Železničná spoločnosť Slovensko a. s., a Meton Slovakia a.s.
Právne dokumenty