Železnice Slovenskej republiky


Železničná stanica Levoča


04.04.2014

Chcem Vás poprosiť o reakciu v súvislosti s budovou železničnej stanice v Levoči. Už desať rokov je opustená. Chátra, je plná špiny a prebývajú v nej bezdomovci. Dnes je už značne poškodená. Ide pritom o budovu v majetku Železníc Slovenskej republiky, v ktorej bolo aj niekoľko ešte nedávno obývateľných bytov. Rád by som sa Vás opýtal, prečo Železnice Slovenskej republiky dovolili, aby tento majetok schátral. Prečo podnik nehľadal iné možnosti využitia budovy (prenájom bytov a pod…) Kto bude niesť zodpovednosť za stav, v ktorom budova je? Aký zámer s budovou železničnej stanice ŽSR majú?
Osobná doprava na trati Spišská Nová Ves - Levoča bola pozastavená v roku 2003. Odvtedy na tejto trati premávajú len vlaky nákladnej dopravy a mimoriadne vlaky vypravené pri príležitosti púte na Mariánsku horu. Budova železničnej stanice je dvojpodlažná, kde v prízemnej časti sa nachádzajú prevádzkové priestory a na prvom podlaží 3 bytové jednotky a je zabezpečená proti vniknutiu nepovolaných osôb mrežami.  V prevádzkových priestoroch je menšia časť prenajatá a ostatné prevádzkové priestory sú prázdne. Bytové jednotky sú prázdne.
V budove železničnej stanice sú tri byty II. kategórie (1 x dvojizbový, 2 x trojizbový ). ŽSR  neeviduje žiadnu žiadosť o ich nájom.
ŽSR v súčasnosti jedná s Mestom Levoča ohľadom zabezpečenia poriadku na železničnej stanici.
Problém bezdomovcov na železničných staniciach, nie je len problémom ŽSR,  ide o dlhoročný celospoločenský problém, ktorý vyžaduje komplexné legislatívne riešenie.
Keďže bezdomovci v Levoči sú zvyčajne obyvateľmi tohto mesta – otázku by som položila  aj poslancom mesta, sociálnym a mestským úradom a ešte ďalším, ktorí pomáhajú a chránia nielen obyvateľov mesta, ale aj ich majetok. Ak by mali v meste iný prístrešok a útočisko, iste by nevyužívali len uvedený priestor stanice. Pokiaľ sa nezmení výklad zákonných noriem, môžeme pokladať tento problém za neriešiteľný. Samotní občania (bezdomovci) sa nezmenia a žiadny právny dosah na nich nemáme. 
Na objekte sa vykonáva len nutná bežná údržba a taktiež ŽSR reagujú v prípade nahlásenia akejkoľvek poruchy, poškodenia, či už zo strana občanov mesta Levoča alebo zamestnancov ŽSR a oboch železničných spoločnosti.
Ďalšie využitie priestorov železničnej stanice je v našej ponuke na prenájom voľných priestorov. 


 Právne dokumenty