Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate medzi Krásnom nad Kysucou a Čadcou


04.08.2017

Prajem príjemný deň, do redakcie sme dostali mail s týmto textom: Dobrý deň, bolo by možné zistiť, v akom štádiu je modernizácia železničnej trate medzi Krásnom nad Kysucou a Čadcou? Či bude tunel, či je vizualizácia, ktoré zastávky sa opravia, či aj nejaké pribudnú, respektíve sa zrušia a kedy sa začne s prácami? Prosím vás mohli by ste k tejto veci poslať nejaké informácie?

Projektová príprava stavby „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou(mimo), železničná trať“ v úseku železničnej trate Krásno nad Kysucou – Čadca je v súčasnosti v nasledovnom štádiu:

-           Spracovaný je projekt pre stavebné povolenie (tunelový variant).

-           Vydaný je schvaľovací protokol pre projekt pre stavebné povolenie.

-           Majetkovoprávne vysporiadanie a inžinierska činnosť pre stavebné povolenie neboli zahájené.

Keďže Schvaľovací protokol vydaný MDV SR uložil Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) zabezpečiť investične menej náročné optimalizačné riešenie, v projektovej príprave úseku Krásno nad Kysucou (mimo) – Čadca sa nepokračuje.

Právne dokumenty