Železnice Slovenskej republiky


Zmena grafikonu dennej medzištátnej diaľkovej a regionálnej prepravy


05.06.2020

Železnice Slovenskej republiky v súvislosti s uvoľňovaním opatrení zameraných na zamedzovanie šírenia ochorenia COVID- 19 a na základe obnovenia dennej medzištátnej diaľkovej a regionálnej prepravy na všetkých hraničných priechodoch s Českou republikou, pristupujú k ďalšej mimoriadnej zmene GVD 2019/2020, a to s účinnosťou od 9. júna 2020. Touto mimoriadnou zmenou sa menia len vlaky osobnej dopravy, vlaky nákladnej dopravy zostávajú bez zmien.

Pre potreby verejnosti a zamestnancov železničného sektoru sa vydáva Knižný cestovný poriadok vlakov osobnej dopravy v elektronickej forme, vo formáte PDF, ktorý bude dostupný na webovom sídle www.zsr.sk. Vývesné cestovné poriadky pre verejnosť na železničných staniciach a zastávkach sa nateraz z operatívnych dôvodov opravovať nebudú resp. zostávajú označené informačnou výveskou v znení “Platí mimoriadna zmena GVD“, zverejnená na www.zsr.sk.

Odchylne od tejto zmeny zahajujú prevádzku niektorých vlakov osobnej dopravy tieto železničné podniky:

Železničný podnik Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

  • 8. júna 2020 budú vedené vlaky 145, 283, 342, 2915, 131 na úseku trate Bohumín – Nové Zámky, 281 na úseku trate Praha hl. n. – Nové Zámky.

Pre zmenu v dňoch 7. a 8. júna 2020 nebude vydávaný Knižný cestovný poriadok vlakov osobnej dopravy v elektronickej forme.

Železničný podnik RegioJet, a.s.

  • 7.6.2020 budú vedené vlaky 1003, 1041, 1043, 1045, 1048, 1050.
  • 7./8.6.2020 budú vedené vlaky 1020/1021.
  • 8.6.2020 budú vedené vlaky 1003, 1012, 1041, 1043, 1045, 1046, 1048, 1050.
  • Až do odvolania sú odrieknuté vlaky 1044  a 1047 v celej trati Bratislava hl. st.– Praha hl. n., vlaky 10451046 na úseku trate Bratislava hl. st. – Žilina, vlaky 400/10081011/409 v celej trati Košice – Vrútky – Praha hl. n.

O možnej preprave cestujúcich cez hraničné priechody s Rakúskou republikou a Maďarskom budeme informovať v najbližších dňoch. Prevádzkovanie vlakov s prepravou cestujúcich cez hraničné prechody s Poľskou republikou a Ukrajinou zostáva pozastavené.

 

 Právne dokumenty