Železnice Slovenskej republiky


Prípravné trhové konzultácie


10.01.2023

Železnice Slovenskej republiky oznamujú, že realizujú prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky, ktorého výsledkom bude uskutočnenie stavebných prác a dodanie diaľkového ovládania zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov.

Podklady pre prípravné trhové konzultácie, vrátane podrobnejšieho opisu predmetu zákazky sú zverejnené v profile zákazky na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/453878.

 Právne dokumenty