Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 4. 4. do 2. 5. 2022


03.05.2022

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) šesť zrážok vlaku s osobami z toho tri smrteľné a šesť zrážok vlaku s motorovým vozidlom.

Dňa 5. apríla osobný vlak v úseku Dlhá nad Oravou – Podbiel narazil ľavou prednou bočnou stranou do spadnutých kameňov zo svahu cca 10 m od osi koľaje. Na rušni bol poškodený pluh, schodíky, poškriabané bočné kryty. Pracovníkmi SMSÚ ŽTS TO Vrútky boli kamene odstránené. Koľaj je zjazdná bez obmedzenia. V ten istý deň v úseku Čierne pri Čadci – Čadca počas jazdy osobného vlaku došlo k nárazu motorového vozidla do bočnej časti elektrickej jednotky. Pri nehode sa nikto nezranil. Dňa 7. apríla bola z dôvodu nálezu bomby pri výkopových prácach v obvode ŽST Nové Zámky, na žiadosť polície prerušená doprava v úsekoch Nové Zámky – Palárikovo po 1. a 2. TK a Nové Zámky – Výh. Bánov po TK. Dňa 11. apríla počas jazdy vlaku v úseku Čadca – Krásno nad Kysucou došlo na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0022 k zrážke s motorovým vozidlom bez zranenia účastníkov nehody. Dňa 12. apríla počas jazdy osobného vlaku v úseku Hontianske Tesáre – Šahy došlo na pasívne zabezpečenom priecestí s  JIČ SP1015 k zrážke s motorovým vozidlom. Udalosť sa zaobišla bez zranení účastníkov. Dňa 12. apríla počas jazdy vlaku v úseku Lednické Rovne - Nemšová došlo na pasívne zabezpečenom priecestí s JIČ SP1771 k zrážke s motorovým vozidlom. Vlak tlačil auto pred sebou cca 40 metrov. Vo vozidle sa nachádzala jedna osoba. Vodička bola z vraku auta uvoľnená a odvezená do nemocnice. Udalosť sa zaobišla bez poškodenia železničnej infraštruktúry. Dňa 14. apríla osobný vlak v úseku Kokava nad Rimavicou - Utekáč na pasívne zabezpečenom priecestí s JIČ SP0633 narazil do motorového vozidla, v ktorom bol jeden človek zranený a následne odvezený do nemocnice na ďalšie ošetrenie. Pri zrážke bolo vozidlo zakliesnené pod rušňom. Dňa 15. apríla počas jazdy osobného vlaku v úseku Dunajská Streda – Dolný Štál došlo na priecestí s JIČ SP2290 k zrážke s motorovým vozidlom. Zranená vodička bola prevezená do nemocnice. Dňa 25. apríla počas jazdy vlaku v Krompachoch došlo k narazeniu na betónové panely nachádzajúce sa v priechodnom priereze koľaje. Dňa 27. apríla v úseku Michaľany – Slovenské Nové Mesto rušňovodič osobného vlaku zastavil na priecestí s JIČ SP1307 cca 20 metrov pred autobusom, ktorý stál na koľaji medzi uzatvorenými závorami. Rušňovodič svojim pozorným výkonom služby zabránil možnej tragédii. Po zastavení vlaku cestujúci z autobusu nadvihol sklopenú závoru a vodič autobusu ušiel z miesta udalosti. Autobus bol vypátraný a následne zadržaný hliadkou polície na štátnej ceste Veľaty – Trebišov. V čase jazdy vlaku priecestné zabezpečovacie zariadenie vykazovalo správnu činnosť.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR evidujú aj prípady vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.Právne dokumenty